ini.gif (210 bytes) fav.gif (202 bytes)  Correu  Kontrol Web
Cercar a la Pàgina - Control+F

ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA

XVIIIè Premi per la Pau

ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU

Barcelona, 24 d’octubre de 1997

En Joan Soler i Martí, membre del Consell Directiu de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, com a Secretari del Jurat per a l’adjudicació del XVIIIè Premi per la Pau 1997, premi que atorga cada any l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, i que es dotat amb 500.000,- ptes.

Faig constar que s’ha reunit a Barcelona el Jurat designat de conformitat amb el que estableixen les bases del Premi. Assisteixen tots els seus membres: Sr. Ferran Bello, en representació de la Diputació de Barcelona , Sr. Joan Areiljo en representació de l’Ajuntament de Tarragona, Sr. Josep M. Salvador en representació de l’ONG Ajuda en Acció i la Sra. Àngels Mataró en representació de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya.

D’acord amb les Bases del Premi, i després d’examinar les diverses candidatures presentades, el Jurat aprecia els mèrits d’una d’elles, en considerar la seva llarga trajectòria, començada l’any 1978, en favor de la Ciència, l’Educació i la Cultura i la seva tasca en favor de la tolerància, l’enteniment i el respecte entre els pobles.

Com ell mateix va dir en el seu discurs d’investidura, que des d’aquell moment agafava les brides "per aclarir els camins del demà a través del foment de l' educació, de la ciència i de la cultura". Sis anys més tard, en el mateix escenari i amb ocasió de la renovació de la confiança dipositada en ell per al càrrec, el reelegit Director General, tornava a incidir en la mateixa qüestió i recordava que "els acords econòmics i polítics son necessaris, però insuficients; que tot estreba en la solidaritat intel·lectual i moral de la humanitat.

El compromís del nostre guardonat envers el desenvolupament i la promoció de la cultura és inqüestionable en tots els seus anys d’home al servei de la societat i la seva aposta per un futur millor s’endevina en les seves accions i en molts dels seus escrits.

Pedro Lain Entralgo el va definir com una persona que "treballa perquè el dolor, la ignorància, l’opressió i la injustícia vagin minvant sobre la superfície del nostre planeta".

Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir el Premi per la Pau 1997 al Director General de la UNESCO Sr. Federico Mayor Zaragoza.

 

El Secretari del Jurat

Joan Soler i Martí