ini.gif (210 bytes) fav.gif (202 bytes)  Correu  Kontrol Web
Cercar a la Pàgina - Control+F

ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA

XIXè Premi per la Pau

ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 1998

Barcelona, 24 d’octubre de 1998

En Joan Soler i Martí, membre del Consell Directiu de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, com a Secretari del Jurat per a l’adjudicació del XIXè Premi per la Pau 1998, premi que atorga cada any l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, i que es dotat amb 500.000,- ptes.

Faig constar que s’ha reunit a Barcelona el Jurat designat de conformitat amb el que estableixen les bases del Premi. Assisteixen tots els seus membres: el Sr. Ferran Bello, en representació de la Diputació de Barcelona , el Sr. Joan Ganyet en representació de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell, la Sra. Manuela Ortega en representació de l’ONG "La Seu Solidària" i la Sra. Àngels Mataró en representació de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya.

D’acord amb les Bases del Premi, i després d’examinar les diverses candidatures presentades, el Jurat aprecia els mèrits d’una d’elles, en considerar la seva gravíssima situació de manca total de drets i llibertats, agreujada des de l'arribada al poder dels talibans a l'Afganistan el setembre de 1996, ara fa poc més de dos anys.

Creiem molt important destacar que, en un any en el qual s'acompleix el cinquantè aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, encara hi ha en alguns llocs del món éssers humans, i més concretament en aquest cas dones, que no tenen reconegut cap dels drets que proclama la Declaració. No tenen dret ni al treball, ni a l'educació i la cultura, ni a la sanitat, ni poden vestir o circular lliurement. Moltes dones es veuen obligades, per tal de poder subsistir, a la mendicitat o a la prostitució, havent augmentat de manera alarmant el nombre de suïcidis.

En la seva lluita desigual, han creat moltes escoles clandestines per tal de poder donar a les seves filles l'educació que el règim de barbàrie dels talibans els hi ha negat. Creiem que s'ha de donar a conèixer aquesta greu situació i fem una crida als governs, als mitjans de comunicació i a la societat en general, per tal d'ajudar a aquestes dones a sortir d'aquesta situació el més aviat possible.

Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir el Premi per la Pau 1998 a les Dones de l'Afganistan.

 

El Secretari del Jurat

Joan Soler i Martí


El XIXè Premi per la Pau 1998, fou lliurat a Fatana Ishaq Gailani, Presidenta del Consell de Dones Afganeses (AWC), el divendres 26 de febrer de 1.999, a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.