ini.gif (210 bytes) fav.gif (202 bytes)  Correu  Kontrol Web
Cercar a la Pàgina - Control+F

Tots els Premis per la Pau des de l'Any 1980


ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA

XXIIè Premi per la Pau

ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 2001

Barcelona, 24 d’octubre del 2001

En Joan Soler i Martí, Secretari del Consell Directiu de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, com a Secretari del Jurat per a l’adjudicació del XXIIè Premi per la Pau 2001, premi que atorga cada any l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, i que es dotat amb 500.000 pessetes,

Faig constar que s’ha reunit a Barcelona el Jurat designat de conformitat amb el que estableixen les bases del Premi. Hi assisteixen tots els seus membres: el Sra. Anna Gual, en representació de la Diputació de Barcelona, la Sra. Antònia Sabartés, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, el Sr. Xavier Guerrero, en representació de Federació Catalana d'ONGs pels Drets Humans i la Sra. Àngels Mataró, en representació de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya.

D’acord amb les Bases del Premi, i després d’examinar les diverses candidatures presentades, el Jurat aprecia els mèrits d’una d’elles, en considerar que està desenvolupant una tasca molt important i necessària, per preservar la humanitat de situacions tant greus com el Genocidi, els Crims de guerra, els Crims de Lesa Humanitat i l'Agressió, processant els individus acusats de cometre els més greus crims contra el dret internacional humanitari.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va crear el desembre de l'any 1995 un Comitè Preparatori (PrepCom) per discutir el projecte d'Estatut preparat per la Comissió de Dret Internacional. Aquest projecte va ser la base del debat celebrat a la Conferència diplomàtica de plenipotenciaris de Roma l'any 1998, on es va aprovar l'Estatut que va iniciar el procés de ratificació per part dels Estats. És necessari arribar a les 60 ratificacions perquè l'Estatut entri en vigor i es formi una Assemblea d'Estats part. Fins ara (31 d'agost del 2001) ja l'han signat 139 Estats i l'han ratificat 37 Estats.

Actualment no existeix cap organització permanent que pugui fer responsables els individus per violacions del dret internacional. La seva creació ajudarà la labor dels tribunals de justícia al centrar-se en processar els transgressors individuals del dret internacional, i tindrà una funció dissuasòria i de lluita contra la impunitat.

Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, i valorant molt especialment l'actuació dels dos tribunals "ad hoc" creats fins ara, pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides, pels conflictes de l'ex Iugoslàvia l'any 1993 i de Rwanda l'any 1994, acorda concedir el Premi per la Pau 2001 a Carla del Ponte i al seu equip, com a Fiscal General del Tribunal Penal Internacional per l'ex-Iugoslàvia i del Tribunal Penal Internacional per Rwanda, per la seva tasca que ha aconseguit donar eficiència i credibilitat a aquesta incipient però esperançadora forma de justícia internacional.

 

El Secretari del Jurat

Joan Soler i Martí


Tots els Premis per la Pau de l'Associació per a les Nacions Unides, des de l'any 1980.

Premi per la Pau 2001 - Carla del Ponte i el seu equip, com a Fiscal del Tribunal Penal Internacional - El lliurament del XXIIè Premi per la Pau 2001 a Carla del1 Ponte i al seu equip, com a Fiscal General del Tribunal Penal Internacional per l'ex-Iugoslàvia i del Tribunal Penal Internacional per Rwanda, va ser lliurat el dimecres 6 de març del 2002, al Saló de Cent l'Ajuntament de Barcelona.

Premi per la Pau 2000 - Associació de Mestres Rosa Sensat - El XXIè Premi per la Pau 2000, va ser lliurat a Marta Mata de l'Associació de Mestres Rosa Sensat el divendres 26 de gener del 2001, a la Sala Artur Terré de Can Massallera de Sant Boi de Llobregat.

Premi per la Pau 1999 - Comunitat de Sant Egidi - El XXè Premi per la Pau 1999, va ser lliurat a Matteo Zuppi de la Comunitat de Sant Egidi el dijous 2 de març del 2000, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

Premi per la Pau 1998 - Les Dones de l'Afganistan- El XIXè Premi per la Pau 1998, fou lliurat a Fatana Ishaq Gailani, Presidenta del Consell de Dones Afganeses (AWC), el divendres 26 de febrer de 1.999, a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Premi per la Pau 1997 - Federico Mayor Zaragoza- El XVIIIè Premi per la Pau 1997, fou lliurat a Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO, en un acte celebrat a l'Ajuntament de Tarragona.