ini.gif (210 bytes) fav.gif (202 bytes)  Correu  Kontrol Web
Cercar a la Pàgina - Control+F

Educació / Ensenyament / Universitats / Estudis / Escoles / Formació :

Departament d'Ensenyament - Web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Estudis : Guia pràctica per a estudiants, Centres : Ensenyaments i localització, Professorat, Serveis Educatius, Novetats, Llibres de text homologats Oposicions, Estadística, Normativa d'ensenyament, Beques i ajuts, Transport i Menjador escolar, Calendari escolar, Publicacions, Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, Comunicats de premsa, Programes de Garantia Social, La Nova Formació Professional, ... En català.

XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya - Web d'XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Programa d'Informàtica Educativa (PIE), que posa a l'abast del sistema educatiu un ampli ventall de materials i recursos per facilitar i millorar les activitats d'ensenyament i aprenentatge. Activitats de centres, Àrees temàtiques, Formació i serveis, Informació tècnica, Normativa i gestió, Recursos educatius, Webs de centres, Drets Humans, Webs de Ciència, Centres de Recursos de Llengües Estrangeres, ... En català.

Portal Edu365 - Web del Portal Educatiu Edu365.com del del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Agenda, Escriptori, Correu Web, Mapa, Novetats, Cercador, Alumnes: Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, Formació Professional, Altres estudis i Webs d'alumnes, Mares i Pares: Informació i recursos i Webs d'AMPAS, Comunicació: Xat, Fòrums i Comunitats, Estudiar a Catalunya: Informació i orientació, Darreres Novetats, Eduinfo, ... En català.

MEC - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Web del Ministeri espanyol d'Educació, Cultura i Esport. Educació, Universitats, Investigació i Desenvolupament, Cultura - Secretaria de Estado de Cultura, Esports - CSD - Centro Superior de Deportes, Novetats, Secretaria General del Consejo de Universidades (Places d'Accés), Publicacions, Biblioteques públiques espanyoles, Estadístiques, Cooperació Internacional, Directori, Altres Webs, Gabinet de Premsa, Informació, INAEM - Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música i Atenció al Ciutadà, Tesis doctorals, Beques i Ajudes per a estudiants i docents, Oposicions, ... En l'apartat d'educació ofereix dades sobre centres escolars, estadístiques educatives, beques, cursos, plans d'educació, publicacions, biblioteques, etc. Accés al Centro de Investigación Ecucativa (CIDE) i a l'Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), entre altres. ISBN - Base de dades de llibres publicats a Espanya des del 1972 - l'ESO a Debat - PNTIC - Programa de Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

Educació - MEC - Web d'Educació del Ministeri espanyol d'Educació, Cultura i Esport. Sistema Educatiu, Educació a l'Exterior, Educació a Distància, Cens de Centres Escolars, Web de Centres Escolars, Règim Acadèmic de l'Alumnat, Professorat, Formació Professionals, Cursos d'Espanyol per a Estrangers, Cercador, Legislació Educativa, Investigació i Documentació Educativa, Qualitat i Avaluació de l'Educació, Cooperació Internacional, Programa de Noves Tecnologies, Consell Escolar de l'Estat, Direccions Provincials i de Comunitats Autònomes, BOMEC, Certificacions, Mapa de la Web.

UNESCO - Web de l'Organització de les Nacions Unides en l'àmbit de l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). Extraordinària base de dades. Directori de ciències socials de la Unesco. Permet la recerca per institucions. Informació de persones especialistes en sociologia i informació de les publicacions periòdiques, dels programes i de les actuacions de la Unesco, com també estadístiques i serveis que generen. Seccions d'Educació, amb informació dels programes educatius de la Unesco, Materials educatius i ONG. En castellà, anglès i francès.


Universitats / Estudis :

Departament d'Innovació, Universitats i Recerca - Web del Departament d'Innovació, Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. El Departament, Innovació, Universitats, Recerca, Directori d'Estudis, Accés a la Universitat, Consorci de Biblioteques, Manuals i llibres de text en català, Coneix les Universitats catalanes, Notícies, Cercador, Serveis: Documents i publicacions, DURSI, Beques i ajuts, Mobilitat i llengua, Enllaços d'interès, ...

Xarxa Vives d'Universitats - Web de la Xarxa Vives d'Universitats, amb enllaços amb totes les Universitats dels Països Catalans. Premis, Debats, Informació General, Actualitat, Xarxa telemàtica, Cercadors universitaris, Documents en Xarxa, Programari en la nostra llengua, Mitjans de comunicació, Activitats externes i Altres Webs. La Xarxa dels Estudiants i les Estudiantes: Beques i Campus Ràdio, ... En català.

NEU-E - Novetats Editorials Universitàries - Web NEU-E - Novetats Editorials Universitàries de totes les Universitats de la Xarxa d'Universitats - Institut Joan Lluís Vives. Cerca ràpida per Àrees i Editorials. Classificat per Àrees. Cerca d'Autor, Obres més consultades, Novetats, ... En català.

Universitats - MEC - Web d'Universitats del Ministeri espanyol d'Educació i Cultura. Informació al Ciutadà, Novetats, Publicacions, Biblioteques, Estadístiques, Plans d'Estudi, Centres Universitaris Espanyols, Universitats a la Xarxa, Bases de Dades de Tesis Doctorals (TESEO), Normes d'Acés a la Universitat, Places per Accés de Districte Compartit, Web de la Secretaria d'Estat, Consell d'Universitats, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Xarxa Acadèmica i d'Investigació Espanyola (RedIRIS), Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, Congressos, Jornades, Seminaris (Diseven) i Mapa de la Web.

Intercampus - Web Intercampus, oferta conjunta d'assignatures de lliure elecció, via Internet, de les Universitats catalanes. UAB - Universitat Autònoma de Barcelona, UB - Universitat de Barcelona, UdG - Universitat de Girona, UdL - Universitat de Lleida, UOC - Universitat Oberta de Catalunya, UPC - Universitat Politècnica de Catalunya, UPF - Universitat Pompeu Fabra i URV - Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Presentació, Informació general, Metodologia, Assignatures, Preinscripció, Adjudicació places, Calendari, Avaluació, Bústia i Dubtes. En català.

BCU - Barcelona Centre Universitari - Web BCU - Barcelona Centre Universitari. Informació de totes les Universitats de la ciutat de Barcelona: UB - Universitat de Barcelona, UAB - Universitat Autònoma de Barcelona, UPC - Universitat Politècnica de Catalunya, UPF - Universitat Pompeu Fabra, URL - Universitat Ramon Llull i UIC - Universitat Internacional de Catalunya. En català, castellà, anglès i francès.

Directori de Centres Universitaris espanyols - Web del Ministeri amb un Directori de Centres Universitaris espanyols. En castellà.

Directori d'Universitats de tot el món - Universities Worldwide - Web amb un Directori d'Universitats de tot el món - Universities Worldwide. Juny 2012: 8951 Universitats de 204 països. Directori per ordre alfabètic, Cerca per País i paraula clau, ... En anglès.

UB Web - Universitat de Barcelona - UB Web, La Web de la Universitat de Barcelona. Presentació, Infos, Carreres i vies d'accés, Universitat-Empresa, Estudiants, Personal docent i investigador, Personal d'administració i serveis, Cerca, Divisions, Fundacions, Biblioteca, Xarxa d'Universitats - Institut Joan Lluís Vives, Versió text, Juliols - Cursos a l'Estiu, Cursos formatius (Escola d'Idiomes Moderns, ...), UB Virtual, Formació on-line, Màster Mercats Financers, ... En català, castellà i anglès.

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona - La Web de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona. Centres i Estudis, Departaments i investigació, Biblioteques (amb catàlegs on-line), Serveis, Situació i transport, Directori de la UAB i adreces d'interés, Xarxa d'Universitats - Institut Joan Lluís Vives, Campus virtual de la UAB, Cercar, Organització UAB, University, ... Escola de Doctorat i de Formació Continuada - Atles Climàtic Digital de Catalunya - InCom - Institut de la Comunicació, que edita l'estudi Informe de la Comunicació a Catalunya - El Quiosc - Bases de dades de premsa de la UAB. El Quiosc és un recull de diaris i revistes d'arreu del món amb especial atenció a Catalunya i la resta d'Espanya. En català, castellà i anglès.

UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - La Web de la Universitat Politècnica de Catalunya. Informació Institucional, Portal de l'Estudiant, Els Estudis, La Recerca, Relacions Internacionals, Biblioteca, Edicions UPC, Serveis UPC a Internet, Notícies, Serveis a les Empreses, Antics Alumnes, Vida Universitària, Directori, Les Webs de la UPC, Taulell d'Anuncis, Intranet, W@plab - Portal W@p de la UPC, ... En català, castellà i anglès.

UPF - Universitat Pompeu Fabra - La Web de la Universitat Pompeu Fabra. Campus Global. Cerca d'Informació per paraules, Conèixer la UPF (Llistat d'Estudis), Investigar a la UPF, Estudiar a la UPF, Accés directe a servidors i pàgines Web de la UPF, Biblioteca (amb catàleg on-line), Agenda d'Activitats, Institut d'Educació Contínua, Xarxa d'Universitats - Institut Joan Lluís Vives, Arxiu INPUT, ... En català, castellà i anglès.

URL - Universitat Ramon Llull - Web de la Universitat Ramon Llull. Què és la URL, Institucions Federades (Escola de Disseny, Fundació Blanquerna, Esade, La Salle, ...), Dades Estadístiques, Òrgans de Govern, Recerca, Estudis, Relacions Internacionals, Serveis, Informació, Universitat i Empresa, Botó de Recerca, Xarxa d'Universitats - Institut Joan Lluís Vives, Accés als Centres, ... En català, castellà i anglès.

URV - Universitat Rovira i Virgili de Tarragona - Web de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Documentació, Òrgans de Govern, Serveis Generals, Ensenyaments, Centres i Departaments, Serveis als Estudiants, Borsa de Treball, Novetats, Taulell d'Anuncis, ... En català, castellà i anglès.

UdG - Universitat de Girona - Web de la UdG - Universitat de Girona. Universitat, Centres (Departaments, Instituts, Càtedres, ...), Serveis (Biblioteca, Servei de Publicacions, Servei d'Esports, ...), Estudis que s'hi poden cursar, Estudiants, Guia per cercar feina, Personal Acadèmic, La Xarxa, ... gisCampus - Campus Virtual d'Informació Geogràfica. En català.

UdL - Universitat de Lleida - Web de la UdL - Universitat de Lleida. Informació general, Àrea Rectorat, Centres Docents i Instituts, Departaments, La Recerca a la UdL, Àrees i Serveis, Servei de Biblioteca i Documentació, Guia Docent, Campus Virtual, Web d'Alumnes, Notícies, Revista electrònica, Cercar, Mapa Web, Correu, Pàgines personals, Intranet, Universitat d'Estiu, ... En català.

UV - Universitat de Vic - Web de la UV - Universitat de Vic. Universitat d'Estiu, Estudiar i viure a Vic, Serveis als Estudiants, Estudis i Centres, Jornades i Congressos, Notícies, Actes Institucionals, ... En català, castellà i anglès.

UOC - Universitat Oberta de Catalunya - Web de la UOC - Universitat Oberta de Catalunya. Campus Virtual per a poder estudiar des de casa, Ensenyament on-line, Com estudiar a la UOC, Programes de postgrau. Formació continuada - Graduat Multimèdia a distància - Ensenyament Obert - Formació via Internet - Ensenyament Obert, de la UOC, en col·laboració amb l'Enciclopèdia Catalana. Campus Virtual empresarial, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona. En català, castellà i anglès.

Lletra - UOC - Web de Lletra - Portal global de la Literatura Catalana de la UOC. Notícies, Cerca, Noms Propis, Editorials i Col·leccions, Revistes, Premis, Gèneres, Obres, Vària: Altres llocs sobre Literatura Catalana, Associacions d'Escriptors, Biblioteques en Línia, Llibreries a Internet i Llibreries de Vell a Internet, ... amb el suport de les Universitats, la Institució de les Lletres Catalanes, la Biblioteca de Catalunya, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i el Centre Català del PEN Club, entre d'altres. En català, castellà i anglès.

UIC - Universitat Internacional de Catalunya - Web de la UIC - Universitat Internacional de Catalunya. Informació del procés d'entrada en aquesta Universitat, Estudis que s'hi imparteixen, Serveis, ...

UIMP - Universitat Internacional Menéndez Pelayo - Web de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Premi Menéndez Pelayo, Residencia Las Llamas. Cursos de Lengua Española, Curses in Spanish. Barcelona, Cuenca, Galicia, Pirineus, Sevilla, Tenerife i València. Consorci UIMP - Barcelona. En català, castellà i anglès.

UV - Universitat de València - Web de la Universitat de València. Facultats i Escoles, Serveis,  Departaments, Titulacions, Congressos i Seminaris, Revistes, Últimes Notícies, Periòdic DISE electrònic, Servei de l'Estudiant, FTP, Premsa, Anuncis, Webs, Aportacions, Cercant, ... En català, castellà, anglès i esperanto.

UPV - Universitat Politècnica de València - Web de la UPV - Universitat Politècnica de València. Perfils: Empresa, Estudiant, Visitant i Personal UPV. Informació: Institucional, Estudis, Investigació, Serveis i Webs. I Més: Intranet, Cercar, Cultura i Esport i Actualitat i Novetats. Voluntariat, Beques, ... En català, castellà, francès, anglès i alemany.

Universitat d'Alacant - Web de la Universitat d'Alacant. Índex, Directori, Novetats, Recerques, Estadístiques, Presentació, Centres i Departaments, Alumnat, Cultura i Esport, Universitat virtual, Informació i notícies, Estudis i accés, Serveis, Biblioteca i arxiu, Programes internacionals, Webs i Internet, Normativa i administració, Xarxa d'Universitats - Institut Joan Lluís Vives, ... En català, castellà i anglès.

Universitat de les Illes Balears - Web de la Universitat de les Illes Balears. Informació general, Cerca al Web, Internet, Manuals, Campus, Sumari, Altres Webs, Departaments i Instituts, Informació Acadèmica, Serveis, Organització, Agenda, ... En català.

Universitat Jaume I de Castelló - Web de la Universitat Jaume I de Castelló. Informació a l'Estudiant, Notícies, Recerques, Biblioteca, Recerca i desenvolupament, Activitats socioculturals, Publicacions, Fòrums, Directori i altres recursos, Revista d'Actualitat, Agenda, ... En català, castellà i anglès.

Universitat d'Andorra - Web de la Universitat d'Andorra. Escola d'Infermeria, Escola d'Informàtica, Estudis Virtuals, MBA, Postgraus, Doctorat, Llei d'Universitats, Consell Universitari, Institut d'Estudis Andorrà, ... En català.

Universitat de Perpinyà - Web de la Universitat de Perpinyà. Novetats, Cerca, Anuari, Informacions pràctiques, Serveis, Facultats, Instituts i Estudis, Biblioteca Universitària, ... En francès.

UPM - Universidad Politécnica de Madrid - Web de la UPM - Universidad Politécnica de Madrid. Serveis, Personal, Estudiants, Centres, Estudis i Titulacions, Investigació, Novetats i Informació General. En castellà.

UCM - Universidad Complutense de Madrid - Web de la UCM - Universidad Complutense de Madrid. Informació, Serveis, Titulacions, ... En castellà.

UAM - Univresidad Autónoma de Madrid - Web de la UAM - Univresidad Autónoma de Madrid.

Universidad Carlos III de Madrid - Web de la Universidad Carlos III de Madrid. Informació General, Investigació, Departaments, Centres i Instituts, Estudis, Serveis, Entitats Col·laboradores, Estudiants, Postgraus, Personal d'Administració, Empreses, Professors, Última hora, ... En castellà i anglès.

Universidad Pontificia de Comillas - Web de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Notícies, Cercador, Centres, Titulacions, Doctorats, Serveis, Biblioteca, Directori, Consultes, Campus Virtual, Investigació, ... En castellà i anglès.

UCLM - Universidad de Castilla La Mancha - Web de la Universidad de Castilla La Mancha. Notícies, UCLM, Cerca, Directori, Biblioteca, Activitats, Canal directe, Intranet, Estudis, Investigació, Serveis, Campus virtual, Beques i Ajuts, Convocatòries, Facultats, Escoles i Departaments, Alumnes, Personal docent, ... En castellà.

Universidad de Alcalá - Web de la Universidad de Alcalá.

Universitat del País Basc - Web de la Universitat del País Basc. Informació Institucional, a Visitants i Alumnat, Política Lingüística, Centres, Departaments, Instituts i Càtedres, Titulacions i Postgraus, Investigació, Universitat-Empresa, Relacions Internacionals, Cultura i Esports, Webs de la UPV/EHU, Universitat Virtual, .. En euskera, castellà i anglès.

Universidad de Mondragón - Web de la Universitat de Mondragón, Universitat independent, organitzada internament com a cooperativa mixta, sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic. Rectorat, Centres, Jornada de Portes Obertes, Informació, Instituts Universitaris, Socis Col·laboradors, Enllaços, ... En euskera, castellà i anglès.

Universidad de Deusto - Web de la Universidad de Deusto. Informació general, Estudis, Centres, Investigació, Àrea Universitat-Empresa, Estidiants, Biblioteca, Relacions Internacionals, Cercar, Mapa, Altres Webs UD, ... En castellà, euskera i anglès.

Universidad de Navarra - Web de la Universitat de Navarra. Escola Superior d'Enginyers, Campus Tecnològic, Enginyers pel segle XXI, Sortides professionals, Serveis, Borsa de Treball, Enllaços, Canals Temàtics, Notícies, ... En euskera i castellà.

Universidad de Santiago de Compostela - Web de la Universitat de Santiago de Compostela. USC XORNAL ELECTRONICO - Web del Diari digital USC XORNAL ELECTRONICO de la Universitat de Santiago de Compostela.

Universidad de Salamanca - Web de la Universitat de Salamanca. Govern de la Universitat, Titulacions, Instituts i Centres I+D, Beques d'Estudi, Associacions i Delegacions, Història i Actualitat, Centres i Departaments, Serveis Administratius, Notícies, Cursos Extr., Doctorats i T.Propis, Activitat, Avisos, Cercar, Directori, Recursos, ...

Universidad Pontificia de Salamanca - Web de la Universitat Pontificia de Salamanca. Com accedir a la UPSA, Campus de Salamanca, Facultats, Serveis UPSA, Escoles Universitàries, Estudis de Postgrau, ECTS, Enllaços, Campus de Madrid, ... En castellà.

Universidad de Saragossa - Zaragoza - Web de la Universitat de Saragossa - Universidad de Zaragoza. Secretaria Virtual, Història, Òrgans de Govern, Servidors, Taulell d'anuncis, Informació Acadèmica Estuiants, Universitats d'Estiu de Teruel i Jaca, ...

UC - Universidad de Cantàbria - Web de la UC - Universitat de Cantàbria. Informació general, Informació acadèmica, Serveis Universitaris, Alumnes, Investigació, Notícies, Món Internet, Miscel·lània, Autoservei, Campus Virtual, Cercar, ...

UDC - Universidade Da Coruña - Web de la UDC - Universidade Da Coruña. Estructura, Òrgans de Govern, Comunitat Universitària, Docència i Estudi, Investigació, Informació General, Novetats, Agenda, Cerca, Enllaços, ... En gallec, castellà i anglès.

ULL - Universidad de La Laguna - Web de la ULL - Universitat de La Laguna. Informació General, Alumnat, Docència i Investigació, Serveis, Relacions Internacionals, Extensió Universitària, Notícies, Cercador, Biblioteca, Enllaços d'interès, ... En castellà.

Universidad de Las Palmas de Gran Canària - Web de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. Govern de la Universitat, Serveis, Centres i Departaments, Biblioteca Universitària, Estudiants i Mobilitat, Documentació, Agenda i Notícies, Novetats, Directori i Recerques, ... En castellà.

Universidad de León - Web de la Universitat de León. Informació General, Estructura, Titulacions i Accés Universitat, Investigació, Extensió Universitària, Internacoonal, Serveis, P.D.I., P.A.S., Estudiant, Campus Virtual, Empreses, Internet, Directori, Notícies, Cerca, Agenda, Novetats, Centres i Departaments, ... En castellà.

UNED - Universidad Nacional d'Educació a Distància - Web de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. CSI, Biblioteca, Publicacions, Convocatòries, Novetats, +Webs (Altres Servidors, Biblioteques, Universitats, Buscadors, ...), Informació sobre totes les carreres que permet cursar, ... Edifici Vapor Universitari - Terrassa.

Universitarios.org - Portal Universitari - Web Universitarios.org - Portal Universitari. Ongs, Portals, Treball, Beques, AulaFácil, 100Millors, Universitats, Cursos, Cursos Informàtica, Associacions, Carreres, Internet, Apunts, Mitjans de comunicació, Cultura, Oci, Cine, Esports, Links, ... En castellà.

CampusRed.net - Portal - Web CampusRed.net, el Portal per a les Universitats i els Universitaris.

IAEU - Instituto de Altos Estudios Universitarios - Web del IAEU - Instituto de Altos Estudios Universitarios. Estudis de Postgrau, Informació, Mapa, Cursos, Notícies, e-Textos, Enllaços, Estudis de: Àsia Oriental, Humanitats, Neurociències, Psicopedagogia i Salut Mental, ... En castellà.

Universia.net - Portal dels Universitaris - Web del Portal dels Universitaris Universia.net, present a les Universitats espanyoles i de l'Amèrica Llatina. Alumnes, Personal d'Universitat, Directori, Xat, Agenda, Fòrums, Ràdio, Notícies, Enquesta, Opinió, ... En castellà. Universia.es.

Fundació Bosch i Gimpera - UB - Web de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB). Formació Continuada Les Heures.

Parc Científic de Barcelona - Web del Parc Científic de Barcelona, situat al Campus de Pedralbes. La Fundació del Parc Científic de Barcelona està formada per la Universitat de Barcelona (UB), la Fundació Bosch i Gimpera i la Caixa de Catalunya.

Les Heures - UB - Web de Les Heures - Universitat de Barcelona. Escola de Negocis. Palau de Les Heures, Llars Mundet, Barcelona. Fòrum d'Ocupació.

INEFC - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Web de l'INEFC - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. INEFC Barcelona, Lleida i Media. INEFC - Barcelona: Estudis, Serveis, Recerca, Postgrau, Beques, Instal:lacions, Cercador, Adreces de correu, Cursos, Trasllats, Revista Apunts, Informació, Universitat de Barcelona, Enllaços, ENSSHE / REISS, CAR - Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, ... En català, castellà i anglès.

ESCAC - Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya - Web d'ESCAC - Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, formació universitària especialitzada en l'audiovisual. Centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Presentació, Com arribar-hi, Informació acadèmica, Postgraus, Mòduls ocupacionals, Agenda, Tauler d'anuncis, Notícies, Els dimarts de l'ESCAC, ... En català i castellà.

Institut de Ciències de l'Educació de la UAB - Web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Comunicació, Coeducació, Diversitat, ... En català, castellà, anglès i francès.

Cursos i Recursos - ICE UAB - Web Cursos i Recursos - ICE UAB, un espai que utilitzen diversos formadors de l'ICE per a recollir informació i compartir recursos. Tutorials, Recursos gràfics, Opinàlia, Tecnicàlia, Filosofia, Enllaços recomanats, Articles, Enquestes, Notícies, Cursos ICE, Cercar, ... En català.

Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient - Web de l'Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient, Centre adscrit a la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona. Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat Química Industrial. (Itinerari Medi Ambient). Implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental.

Biblioteca Josep Laporte - UAB Casa de Convalescència - Web de la Biblioteca Josep Laporte - UAB Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau. Biblioteca Presencial, Biblioteca Digital, Centre de Gestió del Coneixement, Formació i Recerca i Informacions. En català i castellà.

Fundació Doctor Robert - UAB Casa de Convalescència - Web de la Fundació Doctor Robert - UAB Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau.

UAB - Idiomes - Web UAB - Idiomes. Pla d'Estudis i Titulació, Cursos i Matriculació, Per què UAB Idiomes, Enfocament metodològic i Contacta amb nosaltres. Edifici Casa de Convalescència, dins del Recinte de l'Hospital de Sant Pau. En català i castellà.

Atles Climàtic Digital de Catalunya - UAB - Web Atles Climàtic Digital de Catalunya de la UAB. Presentació, El model - Aspectes tècnics, La cartografia obtinguda i Enllaços. En català, castellà i anglès.

Amics de la UAB - Web de l'Associació d'Amics de la UAB. Agenda, Cercador, Arxius, Mapa Web, Col·lectius. Serveis del Campus: Biblioteques, Idiomes, SAF. Serveis exclusius: Avantatges i descomptes culturals, Contacte ab empreses, Infoemació per als empresaris, Plataforma de ralació, ... En català.

FIB - Facultad d'Informàtica de Barcelona de la UPC - Web de la Facultad d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Estudis d'Enginyeria Informàtica (5 anys), Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (3 anys) i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (3 anys). Serveis per a estudiants i centres d'ensenyament secundari.

Escola Multimèdia de la UPC - Web de l'Escola Multimèdia de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Graduat en Multimèdia. Pla d'Estudis, L'Escola, Professors i Professores, Estudiants, Viver d'Empreses, Borsa de Treball, Accés i Inscripció, Trobades de la Indústria Multimèdia, Taulell d'Anuncis, ...

Escola de Fotografia de la UPC - Web de l'Escola de Fotografia de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Graduat en Fotografia. Fotografia de la comunicació, Fotografia tecnicocientífica i Imatge digital interactiva.

EUETIB - Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona - Web de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), adscrita a la UPC.

EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú - Web de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). L'Escola, Els Estudis, Els Serveis, Intercanvis, Recerca i Transferència, Intranet, Campus Digital, Planificació estratègica, Congressos a l'EPSEVG, UPC, Foering Students Guide, ... En català.

EPSC - Escola Politècnica Superior de Castelldefels - Web de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC). L'Escola, El Sistema de Qualitat, Els Estudis, Els Serveis i les associacions, Campus Digital, Mapa del Web, Web UPC, ... En català, castellà i anglès.

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona - Web de l'Escola Web de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona, adscrita a la UPC.

Fundació Politècnica de Catalunya - Web de la Fundació Politècnica de Catalunya. Cerques, Cursos, Formació a Mida, Escoles, Informació, Màsters (e-business), ...

UNIFF - Unitat de Formació de Formadors - Web de la Unitat de Formació de Formadors (UNIFF) de la Universitat Politècnica de Catalunya que té, com a objectius específics, la investigació educativa i la formació del professorat. Les seves línies de recerca són la formació de formadors, les noves tecnologies i la formació, i la formalització del llenguatge natural. Coordina diversos projectes internacionals sobre formació. En català, castellà, francès i anglès.

W@plab - Portal W@p de la UPC - Web de W@plab - Portal W@p de la UPC. W@plab, Què és w@p?, Qui som?, Notícies, projectes, Enllaços W@p i Intranet. En català.

Edicions UPC - Web d'Edicions de la UPC. Edicions Virtuals, Llibreria i Fòrum Documental. En català, castellà i anglès.

EAE - Escola d'Administració d'Empreses - Web d'EAE - Escola d'Administració d'Empreses, Centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya. Àreea d'Actuació i Programes Formatius d'Empreses, L'Escola d'Administració d'Empreses, Seminaris, World MBA Tour, Activitats, ... En castellà.

Institut de l'Audiovisual - UPF - Web de l'Institut de l'Audiovisual - UPF. Informació, Docència, Produció, Recerca, Activitats, Recursos, Cerca, Cicles, Corcerts, Seminaris, Eines de Creació Musical, Màster en Arts Digitals, ... En català, castellà i anglès.

Blanquerna - Web de Blanquerna, adscrita a la Universitat Ramon Llull. Educació, Psicologia, Logopèdia, Salut, Relacions Laborals i Ciències de la Comunicació. Media MBA, Màster en Gestió d'Empreses de l'Audiovisual, Doctorat, Màsters i Postgraus.

La Salle - Web de La Salle - Enginyeria i Arquitectura, de la Universitat Ramon Llull. Telecomunicacions i Electrònica, Informàtica, Multimèdia, Arquitectura Tècnica i Arquitectura Superior. Programa de Màsters - Barcelona - Madrid.

ESADE - Web de l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE, adscrita a la Universitat Ramon Llull. Carreres universitàries: Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i MBA, Llicenciatura i Màster en Dret i Diplomatura en Turisme.

IQS - Institut Químic de Sarrià i IQS - Facultat d'Economia - Web de l'IQS - Institut Químic de Sarrià i IQS - Facultat d'Economia, Centre adscrit a la Universitat Ramon Llull. Enginyeria i Llicenciatura en Química i Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses.

Pàgina Jurídica - UdG - Web "Pàgina Jurídica" sobre recursos jurídics, feta des de la UdG - Universitat de Girona. Dret espanyol a Internet. Index de Recursos sobre Dret espanyol. Presentació, Legislació, Jurisprudència, Llibreries Jurídiques, Webs jurídiques, Institucions polítiques, Facultats i Instituts, Col·legis Professionals, Dret hispanoamericà, Cercador, Novetats, Al dia, Notícies, Portals, ... En català, castellà i anglès.

Projecte Norm@ Civil - UdG -  Web Projecte Norm@ Civil. Tota la legislació civil catalana a Internet a text complet. Projecte realitzat per l'Àrea de Dret civil de la UdG - Universitat de Girona. Novetats, Legislació civil catalana, Legislació civil estatal, Jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Cercador, Altres recursos i Organització. En català.

REBIUN - Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles - Web del Projecte REBIUN - La Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Catàleg General i Catàleg de Publicacions Periòdiques. En català, castellà, euskera, gallec, francès, anglès i portuguès.

IUP - Institut Universitari de Postgrau - Web de l'IUP - Institut Universitari de Postgrau. Universitat d'Alacant, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid i Santillana Formación. Màsters on-line. En castellà.

IESE - Escola de Negocis - Web d'IESE - Escola de Negocis - Universitat de Navarra. IESE, Alumnes, Programes, Facultat, Recerca, Publicacions, Estudiants, Companyies, Notícies, Biblioteca, Intranet, Cerca, ... En anglès.

ESEC - Web d'ESEC, del Grup ESC Toulouse, Centre associat a la Universitat Internacional de Catalunya. Escola Superior Internacional de Direcció d'Empreses, que pertany a la Cambra de Comerç i Indústria Francesa de Barcelona.

EVE - Escuela Virtual de Empresa - Escola Virtual d'Empresa - Web de EVE - Escuela Virtual de Empresa - Deusto - Les Heures. El primer MBA on-line en llengua castellana del món. Cursos, Màsters, Serveis per Empreses, Opinió, Novetats i Notícies, Informació, ...

IEC - Institut d'Estudis Catalans - Web de l'IEC - Institut d'Estudis Catalans, amb seu a la Casa de Convalescència de Barcelona. Informació de Publicacions, Novetats, Estudis, Vincles amb Universitats dels Països Catalans i d'altres centres culturals d'interès, Enllaços: Recerca, Cultura, Llengua i Altres enllaços. En català, castellà, anglès i francès.

Escoles La Bressola - Web de les Escoles La Bressola de la Catalunya Nord. Informació, Centres, Les etapes de la negociació amb l'Estat, Història de La Bressola, La formació de mestres, Secundària, Pedagogia i immersió, Butlletins, Col·labora, Enllaços, ... En català, francès i anglès.

Inter-cat - Web Inter_cat, que agrupa diversos recursos multimèdia per aprendre català. Ha estat desenvolupada pel Departament d'Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Què és Intercat?, Speakc@t, Guia de conversa universitària, El català a Catalunya, Voluntariat lingüístic, ... En català, castellà i anglès.

CNICE - Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa - Web del CNICE - Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

Beyond 3DPROJ 2000-2001 - Web d'XTEC sobre el Beyond 3DPROJ 2000-2001 - Jornades 3D de Catalunya 2000. Curs Pilot 3D, Novetats 3D, Formació 3D, Llista de distribució, Empreses 3D i Socis. És un Projecte aprovat per la Comissió Europea en la convocatòria Leonardo da Vinci 1999. En català, castellà i anglès.

2000 Any Mundial de les Matemàtiques - Web de 2000 Any Mundial de les Matemàtiques. Introducció, Declaracions Institucionals, Activitats, Concursos, Grafismes, Comitè Espanyol de l'AMM 2000, ... En català.

SEEUID - Secretaria d'Estat d'Educació, Universitats, Investigació i Desenvolupament - MEC - Web de la SEEUID - Secretaria d'Estat d'Educació, Universitats, Investigació i Desenvolupament del Ministeri espanyol d'Educació i Cultura. Novetats, Informació SEEUID, Ensenyament Superior, Ciències de la Salut, Investigació Científica i Tècnica, Gavinet de Premsa, Bases de Dades, FTP Anònim, Utilitats, Copyright, Cercador, Convocatòries, Problemes?, Recursos WWW, Informació i Mapa de la Web.

EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya - Web de l'EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya. Novetats, Informació general, Formació, Selecció, Recerca, Biblioteca, Documents, Publicacions, IEAP, Relacions externes, Delegacions i Altres Webs. En català, castellà, anglès i francès.

ESMUC - Escola Superior de Música de Catalunya - Web de l'ESMUC - Escola Superior de Música de Catalunya.

Campus Universitari de la Mediterrània - Web del Campus Universitari de la Mediterrània de Vilanova i la Geltrú. Universitat Politècnica de Catalunya, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Institut Català de la Mediterrània. Cursos d'Estiu. En català.

AIE - Sociedad de Artistas - Intérpretes o Ejecutantes de España - Web de l'AIE - Sociedad de Artistas - Intérpretes o Ejecutantes de España. Beques de formació o ampliació d'estudis musicals d'alta especialització. En castellà.

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics - Web del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant. Informació general, Informació docent, Investigació i Publicacions. En català, castellà i anglès.

AEIC - Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya - Web de l'AEIC - Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya. Interacció, Recursos, Notícies, Enllaços, Escola d'Estiu, ... En català.

Educàlia - Web Educàlia, un projecte virtual sobre Ensenyament, de diversió i entreteniment per als més petits, així com un punt de trobada per a pares d'alumnes i professors de tot Catalunya. Revista electrònica, Jocs, Activitats, Eines, Serveis, Bústia, l'Escola, Què és Educàlia? La Web incorpora diàriament Jocs, Notícies i Novetats sobre el món d'Internet. En català, castellà i anglès.

Educanet - Web de la xarxa d'educació EDUCANET, que té com a missió aportar la tecnologia i els recursos pedagògics necessaris per facilitar als educadors els coneixements i infraestructures necessaris per abordar els futurs plans educatius, en els quals les tecnologies de la informació són una part fonamental.

3i Educa - Web 3i Educa, un complet Directori de recursos educatius d'Espanya i de tot el món, amb versions en diversos idiomes, incloses totes les llengües oficials de l'Estat espanyol. Universitats, Escoles, Instituts, Associacions educatives, Estudis, Estadístiques, Notícies, Llibres, Servei de Novetats per correu electrònic, ...

Educaweb - Web EducaWeb, amb informació sobre Ensenyament i treball. Serveis i Seccions, Cercador, Novetats, Orientació Professional, Butlletí, La Llibreria d'Educaweb, Notícies, Formació a Distància, Màsters i Postgraus, ... En català i castellà.

Educnet - Web Educnet, un programa a través de la Xarxa que pretén ser una eina d'ajut del col·lectiu de l'educació. Què és?, Per a qui?, Centres, Directius Pares, Alumnes i Professors. En castellà.

EducaRed - Web del Programa EducaRed, un programa creat per facilitar l'ús educatiu d'Internet a l'Escola. Una iniciativa recolzada per diverses institucions, entre elles el Ministerio d'Educación y Cultura i les Fundacions Encuentro i Telefónica. És un Portal educatiu on hi participen més de 5.500 Centres, més de 2 milions d'alumnes i més de 170.000 professors. Novetats, Cercador educatiu, Guia Internet per educadors, Continguts curriculars, Cursos de formació, Concursos de treballs curriculars en format Web, Informacions, Acticitats, Aprendre amb Internet, Campionat escolar d'escacs a través de la Xarxa, ... En castellà.

Eurydice - Web Eurydice, de la Xarxa europea d'informació sobre educació, que vol afavorir l'intercanvi d'informació i d'experiències entre els responsables polítics i, en termes més amplis, informar els actors del món de l'educació a Europa. Està integrada al programa Sócrates.

Educaterra - Web Educaterra. Escola, Desenvolupament professional, Universitat, Escola d'Idiomes, Escola de Teleco, Escola d'Escacs, Informació, Àrees formatives, Gestió de Pymes, ... En castellà.

Educenter - Web de l'ensenyament Educenter, "el primer club virtual d'ensenyament en espanyol". El professor a casa, Enllaços, Guia ensenyament, Oposicions, Buscadors, Software.

Pangea - Àrea Educativa - Pàgina Web de Pangea, entitat sense ànim de lucre per a la cooperació internacional. Ofereix accés a seminaris dins el tema de la pedagogia, escoles i instituts de Catalunya connectats a Internet, organitzacions educatives, etc.

Pangea - Edualter - Pàgina Web Edualter de Pangea, Xarxa de Recursos en Educació per la Pau, el Desenvolupament i la Interculturalitat, que ofereix un espai per compartir recursos per portar endavant el compromís amb una educació transformadora cap a un món més just. Accés a cinc seccions per deixar-hi o per recollir informació: base de dades de publicacions, documents i propostes pedagògiques, agenda, direccions, campanyes i actualitat. Permet altres enllaços a la xarxa. En català, euskera, galego i castellà.

EduWeb - Cercador - Web del Cercador especialitzat en Educació EduWeb, amb una base de dades amb més de 120.000 pàgines de tot el món. Índex Temàtic, Seccions complementàries, Divulgació i Anàlisi pedagògics, ...

Euroaventura - Unió Europea - Web Euroaventura de la Fundació La Caixa sobre la Unió Europea. Està bàsicament adreçada als joves i el seu objectiu és donar a conèixer els aspectes socials, culturals i econòmics de la Unió Europea. Debats, Consulta de Premsa europea, accés a eurolinks, ... Forma part del programa Euroaventura que la Fundació La Caixa distribueix gratuïtament als centres d'educació secundària des de 1999. En català, castellà, euskera i gallec.

ISM - Institut Superior de Màrketing - Web del ISM - Institut Superior de Màrketing. Carrera en Direcció Empresarial i Màrketing BBA, Màster en Màrketing, Màster en Comunicació i Màster en Direcció Comercial. En castellà.

CECC - Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya - Web del CECC - Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Cursos, Material Tècnic, Alumnes i Activitats, Grup Cinema Art, Informació i Matricula, ... En castellà.

Quincedeoctubre - Acadèmia de Cinema - Web de Quincedeoctubre - Academia de Cine. Titulars, Cursos, Seminaris, Intensius, Professorat, Col·laboradors, Mètode, Notícies, Fòrum, "Solo 15", On som, Cartellera, Pel·lícula recomanada, "Ácido Sulfúrico", Club Antifans, Enllaços, ... En castellà.

Escola de Cinema Taller de Cine Pablo Alvort - Direcció Cinematogràfica - Web de la Escuela de Cine Taller de Cine Pablo Alvort - Dirección Cinematográfica - Escuela de Cine Madrid. Els professionals del cinema ensenyant als futurs professionals. Carreres de 3 anys de diverses especialitats i Tallers, Orientació professional, Qui som, Instal·lacions, Pablo Albort, Carreres i Diplomatures, Matriculació, Equip, Comunitat, Actualitat, Books, Publicacions, Cursos on-line, ... En castellà.

Infocurso - Web d'Infocurso - Cerca de Cursos de Formació a Internet per: Nom del Curs, Província, Modalidad o Temàtica. Cerca per Navegació: Centres, Temes, Tipus o Províncies. Serveis: Oposicions, Banc de Treball, Ajuts, Beques i Subvencions, Financiació, Fòrum d'Experts. Utilitats: Registre, Afiliacióde Llocs Web, Notícies, Destacats, Enllaços d'interès, Estudis i Anàlisi del Mercat Laboral, ... En castellà.

Escola Oficial d'Idiomes Barcelona - Drassanes - Web de l'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes. Ensenyament d'una gran quantitat d'idiomes. Cursos especials d'Educació Permanent i de Perfeccionament. En català, castellà, anglès, francès, alemany i italià.

Hexagrama: Aula de Xinès - Web d'Hexagrama: Aula de Xinès, el centre especialitzat en l'ensenyament de l'idioma xinès a Barcelona. Qui som, Què no som, On som, Contacta'ns, Pla d'Estudis, Mètode, Cursos, Exàmen oficial HSK, Horaris, Matricula't, Informació general, Enllaços, Serveis, ... En català, castellà i anglès.

TuMaster.com - Web del Cercador de Màsters i Postgraus a tot el món TuMaster.com - Selecció per Àrea. Màsters destacats, Afegir el teu Màster, Beques, Contacta, Qui som?, Anuncis de pagament, Exàmens d'admissió, ... En castellà i anglès.

Escola Còmic Joso - Web de l'Escola de Còmic "Joso Còmic", l'únic centre d'Espanya especialitzat en l'ensenyament de Còmic. Centres a Barcelona i Sabadell i equip docent de més de 30 professionals entre dibuixants, guionistes, dissenyadors, il·lustradors i experts en informàtica. Diploma atorgat per la Generalitat de Catalunya - Institut Català de Noves Professions. disseny de Pàgines Web. En castellà i anglès. EscolaJoso.com.

European Schoolnet - Web European Schoolnet, la Pàgina d'Educació de la Unió Europea, dedicada a informar d'activitats i plans de col·laboració entre els països membres. Destaca el projecte European Link Treasaury, que pretén oferir serveis multilingües de recerca de materials educatius, especialment seleccionats per a alumnes i professors que apliquen Internet com una eina didàctica més.

Sòcrates - Web de Sòcrates, que és la continuació i ampliació del programa Erasmus, una iniciativa d'actuació de la Unió Europea en l'àmbit de l'educació.

PNTIC - Web del Programa de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PNTIC) del Ministeri d'Educació i Cultura. Està dedicada a generalitzar la utilització d'Internet en l'educació infantil, primària i secundària. Diari digital, Informació, Recursos i Directoris útils. Seccions dedicades als alumnes i als professors, amb un alt grau d'interactivitat. Cursos d'educació a distància via Internet.

Ajuntament de Barcelona - Educació - Web d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. Notícies, Directoris, Centres Educatius, Beques i ajuts, Recursos pedagògics, Activitats, Formació, Projecte Educatiu de Ciutat, Webs d'interès, l'Educació en xifres, Correu d'Educació, ... En català, castellà i anglès.

Institut Municipal d'Educació de Barcelona - IMEB - Web de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), de l'Ajuntament de Barcelona.

Cibernàrium - Web de Cibernàrium, un espai multimèdia de divulgació telemàtica, dirigit a Empreses, Professionals i Estudiants, que es troba situat al Fòrum Nord, al districte de Nou Barris. Cofinançat per l'Ajuntament de Barcelona, a través de la societat municipal Barcelona Activa, i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). Activitats estructurades a partir de les següents àrees temàtiques : educació, formació, treball, empresa, noves ocupacions, nous negocis i comerç. Es pot navegar per les autopistes de la informació des de cinc espais diferents : Sala de navegació off line, Sala de navegació on line, Formació, Empresa i Idees. Col·laboren La Cité des Sciences et de l'Industrie (La Villette) de Paris i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i rep el suport tecnològic de Cable i Televisió de Catalunya (CTC), Compaq i Epson. Ofereix una adreça de correu gratuïta als visitants. En català, castellà, anglès i francès.

CRAM - Fundació per a la Conservació i la Recuperació d'Animals Marins - Web del CRAM - Fundació per a la Conservació i la Recuperació d'Animals Marins. Qui som?, Què és el CRAM?, Com col·laborar?, Cursos i Conferències, Contactar, Voluntariat, Vine a veure'ns, Notícies, Programa conservació mamífers marins, Educació i sensibilització ambiental, Programa conservació tortugues marines, Programa conservació ecosistemes, ... En català.

Monatur - Educació ambiental - Web de Monatur - Educació ambiental. Inici, Qui som, Serveis: Tallers, Xerrades, Disseny activitats, Actualitat medi ambient, Blog, Contacte, ... En català.

Barcelona Ciutat Educadora - Web de Barcelona Ciutat Educadora de l'Ajuntament de Barcelona.

BuxaWeb - Web BuxaWeb, amb molta informació especialment de recursos sobre Educació i Història. També sobre Treball, Entorn (Granollers), Barça, ... En català, castellà i anglès.

AulaDat - Web d'AulaDat - Formació i Certificació en Tecnologies de la Informació. Informàtica, Internet, ... Perfil, Serveis, Programes, Certificacions, Formació, Calendari, Incripcions i Campus d'Estiu. En castellà.

AulaFacil.com - Web AulaFacil.com - Selecció de Cursos gratis Online. Cursos d'Idiomes, Cursos "Empresa", Avui a AulaFacil, Enquesta, Els Nostres Cursos, Cursos Varis, Universitats, La Nostra Xarxa, Cursos de pagament, ... En castellà.

eMagister.com - Web eMagister.com - La Plataforma de Formació a Internet del Grup Intercom. Usuari, Centre de Formació, Serveis, Nosaltres, Enquesta, Formació per Sectors, Cursos destacats, Formació, Sites d'Interès, ... En castellà.

Magislex.com - Web Magislex.com - Servei de Legislació Educativa. Normativa legal del sector educatiu, tant les disposicions que surten als Butlletins Oficials de l'Estat com a la legislació de la Unió Europea. Informació, Abonats, Demostració gratuïta, Accés Abonats, Ajuda, Contactar, Serveis gratuïts: Directoris de Legislació i d'Educació, Notícies, ... En castellà.

Aprendre On-line - Formació Informàtica - Web d'Aprendre On-line - Formació Informàtica. Cursos Multimèdia interactius, amb diplomes visats per l'A.E.C.E.I. Cursos, Cursos a Distància, Informàtica Junior i Centres d'Informàtica. En català i castellà.

Ceintec - Cursos d'Informàtica - Web de Ceintec - Centro para la introducción de nuevas tecnologías - Cursos d'Informàtica. Presentació, Formació, Cursos, Tutorials online, Curs Demo, Informació, Contactar, Localització, Beques, Testimonis, Campus Virtual, Empreses, ... En castellà,

Web sobre Drets Humans - Web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb el Centre UNESCO de Catalunya i altres ONG. Propostes pedagògiques sobre la Declaració Universal dels Drets Humans, la Declaració dels Drets de l'Infant, l'Apatheid, Xenofòbia i Racisme, ... També la Web sobre el 50è Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Web amb Material d'Educació en Valors - Web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb Materials d'Educació en Valors. Consum, Drets Humans, Educació per al Desenvolupament, Igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes, Medi ambient, Mitjans de comunicació, Pau, Sexualitat, Salut, ...

Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua - Web Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua. Notícies de la Federació, Centres: Totes les escoles i instituts d'ensenyament en valencià, Associacions, Opinió, Enllaços, Trobades, Sembra, ... En valencià.

Recursos Educatius dels Museus de Catalunya - Web sobre els Recursos Educatius dels Museus de Catalunya. Museus, Espais d'Interès, Webs de Museus, Publicacions, Amics dels Museus, Webs de Col·leccionisme, Trobades de Col·leccionisme, Anuncis d'Intercanvis, ... En català.

Institut Francès de Barcelona - Web de l'Institut Français de Barcelone (C/. Moià, 8 - Diagonal/Aribau). Cursos de francès, Ensenyament de la llengua francesa, Estades lingüístiques, Fromació professional, Cinema, Fòrum, Arts, La Mediathèque, Activitats Culturals, El Centre de Recursos, Serveis exteriors, ... En català i francès.

Institut Britànic Barcelona / The British Council - Web de l'Institut Britànic de Barcelona, institució oficial subvencionada pel govern britànic dedicada a fomentar les relacions culturals entre el Regne Unit i els altres països. Ensenyament de la llengua anglesa.

Goethe-Institut / Consulat alemany - Web del Goethe Institut, dedicat a la difussió de l'idioma alemany a l'estranger. DAAD: intercanvi acadèmic. Aset: Centre de formació empresarial. Col·legi alemany.

Institut d'Estudis Nord-americans - Web de l'Institut d'Estudis Nord-americans. Ensenyament de l'idioma anglès. Biblioteca. Intencanvis. ... En català, castellà i anglès.

Instituto Italiano di Cultura di Barcelona - Web del Instituto Italiano di Cultura di Barcelona. Cursos, Biblioteca, Links, ... Tot sobre l'ensenyament de l'italià. En italià, castellà i català.

Blog En Italiano - Web En Italiano, el blog per aprendre italià gratis, amb un Curs d'italià bàsic i molts articles. Parla italià, Gramàtica, Viure a Itàlia, Curs d'ìtalià, Escriu-me, Qui sóc,... En castellà.

Rosa Sensat - Web de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Presentació, Cursos, Agenda, Grups de Treball, Publicacions, Biblioteca, Escola de Català, Escola d'Estiu, Assesorament, Recursos, ...

Netd@ays Europe - Web de Netd@ays Europe amb el projecte "Schools connect to the World" destinada a fomentar l'ús d'Internet a les Aules. Milers d'Escoles Europees, Boblioteques, Museus i Empreses demostren el que es pot fer amb les Escoles "on line". Projecte recolzat per la Comissió Europea. En anglès, francès, alemany, castellà i italià.

Estudis de Teatre - Web Estudis de Teatre, una escola internacional dedicada a la formació d'actors i professionals de l'escena.

Institut Joan Llongueres - Web de l'Institut Joan Llongueres - Escola de Música Joan Llongueres. Pedagogia Musical, Rítmica Jaques-Dalcroze, Jormació Musical, Formació Permanent del Professorat, Expressió Rítmica, Dansa, Llenguatge Musical, Cant Coral, ... En català.

Alois Hába - Escola de Música - Web d'Alois Hába - Escola de Música. L'Escola, Programa d'Ensenyament, Management, Recursos Musicals, Revista Musical, Mapa Web, Correu, ... En castellà.

CEREM - Escola Internacional de Negocis - Web de CEREM - Escola Internacional de Negocis - Màsters i Cursos a Distància. Presentació, Programes formatius, Beques, Accés Empreses, Sortides professionals, Agenda, Notícies, Biblioteques, Comunitat CEREM, Campus, Secretaria, Suggeriments, Butlletí, ... En castellà.

University of Chicago - Web de la University of Chicago.

Informació educativa sobre la sida - Web de l'empresa catalana Prous editores. El seu últim servei, Timely Topics in Medicine, inclou una revista electrònica de caràcter educatiu i científic sobre la sida.

Internet Educativa - Web Internet Educativa amb projectes i activitats orientats als nens.

Bit - Formació Informàtica - Web de Bit - Centre de Formació Informàtica, un dels més antics i prestigiosos Centres de formació Informàtica. Programació, Ofimàtica, Internet, Multimèdia, ...

Oposiciones.net - Directori d'Oposicions - Web Oposiciones.net - Directori d'Oposicions i Cursos per a obtenir un lloc a l'Administració Pública i privada. En castellà.

BuscaOposiciones.com - Web BuscaOposiciones.com - Cercador d'Oposicions classificat per temes. Afegir la teva Oposició, Beques, Contacta, Qui som, Top 10, Cerca, , ... En castellà.

Canalcursos.com - Web Canalcursos.com - Cercador de Cursos i formació, classificat per Categories. Cursos destacats, ... En castellà.

Enciclopedia Universal Micronet - Web de Micronet, amb la seva Enciclopèdia Universal Multimèdia, l'obra multimèdia en llengua espanyola més completa i actualitzada del mercat.

Enciclonet - Web Enciclonet. Notícies, Cercar, Art i Literatura, El Món, Humanitats, Ciències de la Societat, Ciències de la Vida, Ciència i Tecnologia, Esports i Aficions, Recomanats, Mapa Web, Enquestes, Multimèdia, ... En castellà.

Science a Go Go - Web de Science a Go Go, que s'actualitza diàriament, amb interessants articles i novetats científiques. Enllaços amb història i foros de discussió, secció de lectura recomanada i opció de revisar altres Webs relacionades amb la ciència. En anglès.

eBlast - Encyclopedia Britannica - Web de l'Encyclopedia Britannica amb el Servei anomenat eBlast, amb més de 125.000 links, els quals estan organitzats per temes i funcionen com a referències de qualitat sobre els temes més cercats per nens en edat escolar. La base de dades està composta per una selecció de les millors adreces per fer investigacions a la xarxa. En anglès.

Aranzadi - Web interactiva de l'Editorial Aranzadi d'especial interés per estudiants de dret i advocats, amb una gran base de dades on-line de Legislació (Estat Espanyol i Comunitats Autònomes) i jurisprudència (del Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i de la resta dels Tribunals amb el texte complet des del 1978 i referències des del 1929).

The Learning Network - Web educativa de The New York Times - Web educativa gratuïta "The Learning Network" de The New York Times Media Company, desenvolupada conjuntament amb Microsoft Encarta i diversos centres educatius nordamericans, orientada a professors, pares i estudiants de primària i secundària. S'actualitza durant tot el curs escolar. Jocs educatius, Cibertests, Guia, Learning at Home, Ajudes a professors, Arxiu històric, ...  En anglès.

Enciclopèdia Encarta  - Web d'Encarta, la prestigiosa Enciclopèdia interactiva de Microsoft. Consulta, Diccionari Web, Tema de la setmana, Eines de consulta, Diccionari, Categories, Encarta al món, Portal msn.es: Altres vincles, Seccions especials, Hotmail, Cercar, ... En castellà.

El Rincón del Vago - Web El Rincón del Vago. Sota aquest divertit nom hi ha una Web plena d'apunts, escrits i textos sobre les més diverses matèries acadèmiques : Ciències, Lletres, Pràctiques Problemes, Textos, Català, Oposicions, Links, ... En castellà.

Selectivitat - Web Selectivitat. Guia d'Orientació Universitària i més de 500 problemes resolts de les últimes convocatòries de Selectivitat. Matèries: Matemàtiques, Física, Biologia, Química, Dibuix Tècnic, Història, Llengua i Literatura, Filosofia i Història de l'Art. En castellà.

Anaya Multimedia - Web d'Anaya Multimedia, especialment indicada per als infants. Ciberchavales. En castellà.

Fundació EMI - Web de la Fundació EMI - Institut d'Estudis Empresarials. Presentació, Formació Universitària, Formació Continuada, Formació i consultoria empresarial, Serveis, Agenda, Novetats, Contactar, ... En català, castellà i anglès.

Cyber Padres - Web CyberPadres, amb un complet servei d'informació infantil pels pares. Guia de Guarderies i Escoles Infantils d'Espanya, Legislació espanyola aplicada al sistema educatiu, Ajuda a nens amb problemes, Ofertes i demandes de feina, Recursos educatius, Ser Pares, Anar a l'Escola, Guies Diàries, Temps Lliure, Els Drets del Nen, Cartellera, ... En castellà.

Beques - Servei d'Estudis de La Caixa - Pàgina Web del Servei d'Estudis de La Caixa amb informació de les Beques que concedeixen.

Caixa Jove - Web Caixa Jove de La Caixa. A la seva secció "El meu Futur" hi trobaràs informació d'universitats, carreres, estudis, beques, links, ...

TESEO - Tesis doctorals a Espanya - Web del Ministerio de Educación y Ciencia, amb una Base de dades de les tesis doctorals llegides des de 1976 a les universitats espanyoles.

DICES - Directori d'Ensenyament - Web de DICES amb un Directori especialitzat en centres de formació i ensenyament en l'àmbit espanyol. Permet la recerca per centres, per matèries i conté un apartat específic per a la formació superior i de postgrau. Pàgina molt `ràctica elaborada epl Círculo del Progreso.

JoveNet - Web dedicada a nens i nenes d'educació infantil i primària de Catalunya. En aquest espai els nens poden aprendre què és Internet, trobar informació del seu interès, fer la seva pròpia pàgina web, jugar, trobar activitats, etc. També ofereix informació i serveis adreçats a joves, pares i educadors.

InfantilWeb - Web "InfantilWeb". Un lloc perquè els més petits comencin la seva aventura a Internet. Recomanable també per a pares i professors. Jocs, Novetats, Agenda, Llibres, El Teu Profe, Temps Lliure, El Club, Fòrum, ... En castellà.

Indexnet - Santillana - Web Indexnet de Santillana, un lloc de trobada de tota la Comunitat educativa, especialment pels professors d'educació infantil, primària i secundària. Articles, Conferències, Recursos per l'Aula, Documents, Propostes, Consulta de la Legislació, Tertùlies, Debats, ...

Associació Espanyola de Centres d'Ensenyament d'Informàtica (AECEI) - Web de l'Associació Espanyola de Centres d'Ensenyament d'Informàtica (AECEI).

Aula Activa - Web Aula Activa, Formació des de casa amb la garantia de La Universitat Oberta de Catalunya i La Universidad Complutense de Madrid. Sense necessitat d'estudis oficials previs. Connexió gratuïta a Internet.

Aula - Saló Educatiu - Madrid - Web d'Aula, el Saló que anualment se celebra a la Feria de Madrid - IFEMA (mes de març). Oferta educativa dirigida als joves que, a partir de secundària, han d'elegir estudis. Estudiants de Batxillerat Logse, 3er de BUP, COU i cicles formatius de grau mitjà i superior.

MásEducativa - Web de MásEducativa, un Portal educatiu de referència en castellà. Base de dades amb molta informació i amb més d'11.000 Links.

WAECE.com - Associació Mundial d'Educadors Infantils - WAECE.com - Associació Mundial d'Educadors Infantils.

McGrawHill.es - Web de l'Editorial McGrawHill Interamericana de España, especialitzada en edició de llibres d'Informàtica (Microsoft Press), Educació, Enginyeria i Salut. Notícies i Novetats, Catàleg, Adquirir un llibre, Divisions Editorial, Links, Directori, Organirzació, ... En castellà.
McGrawHill.com - Web de l'Editorial i Grup d'Empreses McGrawHill amb recursos educatius de tot tipus: Educació infantil i primària - Educació secundària - McGraw-Hill School Division - Educació interactiva.

El Paraíso de las Matemáticas - Web "El Paraíso de las Matemáticas", un Directori de recursos especialitzat en Matemàtiques. Destaca l'Àrea de descàrrega, on s'hi poden trobar apunts, exàmens, exercicis, formularis o calculadores, i l'Àrea on Line, amb un diccionari de termes matemàtics, etimologia, història, jocs matemàtics i papiroflèxia. En castellà.

Becas.com - Informació i Cercador de Beques - Web Becas.com - Informació i Cercador de Beques. Informació sobre Beques, Premis, Ajuts, Subvencions i Treball. Cercar, Enllaços interessants, Nou i Pàgines sobre beques d'arreu del món. En castellà.

Becas de Estudio de Altillo.com - Web Becas de Estudio de Altillo.com. Informació i enllaços de Beques d'Estudi i PostGraus a Argentina, Xile, Colòmbia, Espanya, Mèxic, Perú, Uruguai, USA, Veneçuela i Internacionals. En castellà.

Altillo.com - El Portal de los Estudiantes - Web Altillo.com - El Portal dels Estudiants. Beques, Professors particulars, Monografies, Exàmens, Articles, Medicina, Premis, Acudits, Relacions, Xats, Gratis, Temps Lliure, Exàmens, Turisme Nocturns, Links, Premis, ... En castellà.

La Salvación.com - Cercador temàtic d'Apunts - Web La Salvación.com - Cercador temàtic d'Apunts, Treballs, Assaigs, Biografies, Tutorials, ... en espanyol. Enllaç amb altres cercadors de Beques. En castellà.

Educaedu-Colombia.com - Web Educaedu-Colombia.com de Màsters i Cursos a Colòmbia. Màsters, Cursos, Postgraus, Carreres Universitàries, Centres, Cercador de Cursos, Contacta, ... En castellà.

Expo Cursos - Web Expo Cursos. Cursos i màsters, informació completa i detallada, amb beques i financiació, Directori de cursos i màsters, Cursos més recents, Top 5 recomanats, ... En castellà.

Formación CEF - Màsters, Cursos i Oposicions - Web Formación CEF - Centro de Estudios Financieros - Màsters, Cursos i Oposicions. Base de Dades, Beques, Empreses, Premis, Informació, Borsa de Treball, Mapa Web, ... En castellà.

Guia pràctica per buscar beques - Pàgina de la Web de la Universitat de Barcelona, amb una Guia pràctica per a buscar beques premis i ajuts. En català.

Informació per marxar a l'estranger a estudiar - Pàgina de la Web de la Universitat de Barcelona, amb abundant informació pels que volen marxar a estudiar a l'estranger. En català.

Informació sobre beques i projectes de la Universitat de Girona - Pàgina de la Web de la Universitat de Girona i la seva Delegació d'Afers de Cooperació pel Desenvolupament, amb informació sobre beques, projectes, activitats, ONG, ... En català.

ICEX - Beques per pràctiques a l'estranger - Web de l'Instituto de Comercio Exterior (ICEX), amb informació de beques per realitzar pràctiques a l'estranger en empreses. En castellà.

Centro de Empleo On-line - BolsaTrabajo - Web Bolsa Trabajo del Centro de Empleo On-line, amb moltíssima informació sobre beques i ajuts, així com un llistat molt complet i ampli d'ofertes de feina. En castellà.

Fundació Catalana per a la Recerca - Web de la Fundació Catalana per a la Recerca, al servei de la societat. Informació sobre premis, beques, projectes i activitats. Enllaços a molts recursos d'universitats, centres de recerca i institucions públiques d'arreu de món. Accés a publicacions oficials i als seus sumaris. En català.

IEFC - Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya - Web de l'IEFC - Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Escola de Fotografia, Biblioteca especialitzada, Arxiu fotogràfic i Sales d'Exposicions. En català i castellà.

Fotoespai - Barcelona Centre d'Imatge - Escola de Fotografia - Web de Fotoespai - Barcelona Centre d'Imatge - Escola de Fotografia. Presentació, Localització, Contacte, Cursos Generals, Seminaris, Intensiu, Exposicions, Treballs dels Cursos, En Acció, Autoservei, Enllaços, ... En català.

Fundació Pere Tarrés - Web de la Fundació Pere Tarrés, que organitza cursos de formació per a Educadors Ambientals i Monitors d'Aire Lliure. El programa dóna accés a un diploma d'educador ambiental expedit per l'Institut Català de Noves Professions de la Generalitat de Catalunya. Gran quantitat d'informació sobre Colónies d'Estiu. Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social, Universitat Ramon Llull. En català, castellà, anglès i francès.

ACET - Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació - Web de l'ACET - Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació. Informació, Novetats, Notícies, Cursos, Borsa de Treball, Premis Salva i Campillo, Butlletí Telecos, COETC - Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya, ... En català i castellà.

FETE - UGT - Web de la Federació de Treballadors de l'Ensenyament (FETE) de la UGT de Catalunya.

CCOO - Ensenyament - Web d'Ensenyament de Comissions Obreres de Catalunya.

Marc Unitari de la Comunitat Educativa - Web del Marc Unitari de la Comunitat Educativa. Qui el formem: Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC), Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC), CCOO Comissió Obrera Nacional de Catalunya, UGT de Catalunya, USTEC-STE's, Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) i Sindicat d'Estudiants (SE), Fes sentir la teva veu!, Campanyes, ... En català.

Web d'Orientació Professional - Projecte Andròmeda - Web d'Orientació Professional - Projecte Andròmeda, de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Per executar l'Aplicació, desenvolupada per l'Institut d'Estudis i Professions (DEP), cal instal·lar el Programa Shockwave 7 & Flash Players per a Windows 95/98/NT, que es pot descarregar des de la pròpia Web.

Contenidos.com - Web de Contenidos.com, Empresa especialitzada en la producció i distribució de programes culturals. Facilita milers de pàgines d'accés gratuït sobre temes d'interès educatiu per a tots els nivells, capacitació docent i professional, jocs didàctics, cursos i tallers en línia. En castellà.

EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró - Web de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, adscrita a la UPC. Estudis d'Enginyeria Tècnica. Campanya de promoció: quesere.com. Descobreix totes les prefessions que generen les noves tecnologies. Contesta el qüestionari. En català.

EUSS - Escola Universitària Salesiana de Sarrià - Web de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Enginyeria Tècnica Industrial d'Electrònica i d'Electricitat. Centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

CDES - Centre Abad Oliba - Web del Centre Docent d'Ensenyament Superior Abad Oliba (CDES), adscrit a la Universitat de Barcelona. Informació de les seves llicenciatures.

Centre Universitari E.A.E. - Winterthur - Web del Centre Universitari E.A.E., Escola d'Administració d'Empreses - Grup Assegurador Winterthur, adscrit a la UPC. Diplomatura Universitària en Ciències Empresarials. En català i castellà.

CETA - Escola Universitària de Turisme - Web de CETA - Escola Universitària de Turisme i Gestió Hotelera, adscrita a la Universitat de Girona. Formació i Investigació en Turisme, Oci i Hosteleria.

CETT - Escola Universitària d'Hosteleria i Turisme - Web de la CETT - Escola Universitària d'Hosteleria i Turisme, centre adscrit a la Universitat de Barcelona.

Escoles Universitàries Gimbernat - Web de les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà de Sant Cugat del Vallès, centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Diplomatures de Fisioteràpia i d'Infermeria.

EUNCET - Escola Universitària de Negocis - Web d'EUNCET - Escola Universitària de Negocis de la Caixa de Terrassa. Formació: Ciències Empresarials, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Màsters, Cursos d'Informàtica, Programes per directius, Vincles nacionals i internacionals, Links d'interès, Borsa de treball, ... En català, castellà i anglès.

Euroaula - Escola Universitària de Turisme - Web d'Euroaula - Escola Universitària de Turisme, adscrita a la Universitat de Girona. En català i castellà.

E.U.T.M. - Escola Universitària de Turisme Mediterrani - Web de l'Escola Universitària de Turisme Mediterrani (E.U.T.M.), adscrita a la Universitat de Girona. Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà. Carrer Rocafort 104 de Barcelona.

IEM - Institución de Estudios Medioambientales - Web de l'IEM - Institució de Estudis Mediambientals. Màster en Ciències i Tecnologia Marina i Oceanografia i Recursos Marins. Adscrita a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

RESA - Habitatges i Serveis Universitaris - Web de RESA - Habitatges i Serveis Universitaris. Residències Universitàries. Apartaments, Zones comuns, Informació i reserves. Barcelona, Tarragona, Girona i Terrassa.

CEAC - Web del Centre d'Estudis CEAC, especialitzat en Sistemes d'Ensenyament a Distància. Informació, Mapa de Cursos, Mètode formatiu, Temes d'Actualitat, CEAC Internacional, Formació On line, Formació Continua, Campus CEAC, Cursos per a Directius, Empresarials, Idiomes, Informàtica, ... En castellà.

Centre d'Estudis Adams - Web del Centre d'Estudis Adams. Centres, Oposicions, Campus Adams, Cursos, Notícies, Publicacions, Dep. de Sortides Professionals, Links, Cursos d'Informàtica - Internet (disseny gràfic i autoedició, Programació Java per Internet, disseny de Pàgines Web, ...).

Institut Superior d'Informàtica Cibernos Barcelona - Web de l'Institut Superior d'Informàtica Cibernos de Barcelona, especialitzat en la formació i consultoria informàtica. Carrera Tècnica TSIE, Formació a Empreses, Inserció Laboral, Instal·lacions, ...

Community Institute of Languages - Web del Community Institute of Languages, dedicada a l'ensenyament d'Idiomes per Empreses, concretament anglès, francès, alemany, català i espanyol. Objectius, Cursos, Cursos específics, Preus, ... En castellà.

freeENGLISH.com - Web de freeENGLISH.com, que està dissenyada per oferir ensenyament gratuït d'anglès com Idioma Estranger per alumnes de tot el món. Necessita una aplicació que es pot baixar des d'Internet (ENGLISH PRO Web Edition). Té una serie de jocs interactius dissenyats per millorar el vocabulari, la comprensió, la gramàtica i l'ortografia. Xat multilingue disponible en Espanyol, Anglès, Xinès i Portuguès. freeENGLISH.com és de l'empresa canadenca Eduverse, especialitzada en software educatiu, que crea i comercialitza programes informàtics per ajudar, de forma gratuïta, a les persones que no parlen anglès a aprendre anglès parlat.

ePALS Classroom Exchange - Web d'ePALS, que ha aconseguit tenir 13.000 aules en línia i versions en espanyol, anglès i francès. ePALS és una comunitat d'aules autoregistrades que reuneix un total de 900.000 estudiants de més de 100 països. El lloc permet a professors i alumnes mantenir correspondència sobre projectes escolars i tenir idea sobre la vida i la cultura d'altres països. Fundada en 1996, ePALS ajuda a connectar professors i estudiants de tot el món, els quals efectuen un intercanvi diari d'informació sobre temes acadèmics i culturals.

La Aventura Educativa - Web La Aventura Educativa, una de les millors Webs destinades als nens, desenvolupada i recolzada per l'experiència d'Anaya. Està concebuda com un conjunt de serveis a Internet destinats a recolzar i orientar el procés educatiu. És gratuïta. En castellà.

VTech Learning Web - Web VTech Learning Web - Web educativa adreçada als estudiants d'entre 6 i 15 anys, encara que és previst arribar també fins als joves de 20 anys. Sobre VTech, ABC, Matemàtiques, Diversió, Novetats, Observacions, Links, FAQ i Ajuda. En anglès, castellà i altres idiomes.

Hot English Magazine - Web de Hot English Magazine - Aprendre, escoltar i practicar Anglès on-line. Test de Nivell, Cultura, Negocis, Humor, Jocs, Articles, Aprendre, Escoltar, ... En anglès.

Geometry - Web de Geometry - "El centre del Coneixement online". Cerca classificada per temes: Matemàtiques, Física, Astronomia, Química, Ciència, Tecnologia, Informàtica i Internet, Esports, Nobel, Artistes, Atletes, Autors, Celebritats, Compositors, Científics, Medi Ambient, Psicologia, Religió, Salut, Folòsofs, ... En anglès.

Directori d'Ensenyament - Web d'Alphacom amb un Directori d'Ensenyament. Selecció de Links interessants d'Associacions, Biblioteques, Diccionaris, Traductors, Instituts d'Investigació, Organismes Oficials, Institucions i Fundacions, Legislació, Universitats, ...

Edunexo - Web Edunexo, un Portal educatiu interactiu adreçat a la comunitat educativa iberoamericana i que ofereix productes i serveis per a professors, alumnes, pares i gestors educatius. En castellà i portuguès.

Centre d'Estudis STUCOM - Web del Centre d'Estudis STUCOM. Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior.

Quaderns Digitals - Web de Quaderns Digitals, la Revista de les Noves Tecnologies en l'Educació. Sumari, Novetats, Enllaços, Cursos, Articles, Software, Participa, Concursos, Patrocinadors, ... En castellà.

Secundèria - Web de Secundèria, una Revista gratuïta pels Centres de Secundària. D'Edicions Catalanes del Món de l'Ensenyament. Notícies i Informació, El Convidat, El Concurs, Interdèries, En Òrbita, Xat, ... En català.

IUCT - Institut U. de Ciència i Tecnologia - Web de l'Institut U. de Ciència i Tecnologia (IUCT). Investigació, Serveis Científic-Tècnics i Formació i Experimentació.

Accés Obert - @O - Web d'Accés Obert (@O), Escola d'Ensenyament a distància. Informació sobre els cursos que organitza i serveis online de consultes.

OpenAula.com - Web OpenAula.com. Secretaria: Informació, Emprenedors: Centre de Negocis, Cursos, Biblioteca, La Meva Primera Feina, Punt de Trobada, ... En castellà.

Aprende jugando - Web Aprende jugando.com, en la qual, com el seu nom indica, s'ensenya als infants a aprendre jugant. En castellà.

Kidlink - Web de Kidlink, un lloc de trobada pels estudiants fins als 15 anys. Xats, Llistes de correu (Kidcafés), Projectes educatius (KidProj), Galeria d'Art (Kidart), ... Aquesta pàgina ésuna iniciativa noruega i està en diversos idiomes, entre ells el castellà.

Elisava - Web d'Elisava - Institut Cultural del CIC - Fundació Privada. Escola Superior de Disseny. Centre Universitari adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Estudis, Programes de Màsters i Postgraus i Curs dÈstiu.

Lestonac - Web de Lestonac. Educació Infantil, Educació Primària i ESO. Cicles Formatius de Grau Superior i de Grau Mitjà, Batxillerat, Institut Tècnic, Borsa de Treball, ...

Salesians de Sarrià - Web dels Salesians de Sarrià. Cicles Formatius de Grau Superior i de Grau Mitjà, Batxillerats, Ensenyament no reglat, Cursos diversos, ...

Master-D - Oposicions, cursos, formació a distància - Web de Master-D - Oposicions, cursos, formació a distància. Oposicions, Cursos Tècnics i Postgraus, FP, Idiomes,... En castellà. Opositor.com - Portal de l'opositor de Master-D.

Master-D - Oposicions a Catalunya - Web de Master-D d'Oposicions a Catalunya. Oposicions, formació a distància i semipresencial, ... En català.

Màsters i Cursos Formaselect - Web de Masters y Cursos Formaselect de l'Escola de Negocis Formaselect España. Formació, Màsters i Cursos, El nostre equip, Homologacions, Activitats, Col·laboradors, ... En castellà.

Wall Street Institute - Web del Wall Street Institute - Scholl of English, Centre d'aprenentatge d'anglès que disposa de seus a tot Catalunya.

IDEP - Imatge i Disseny - Web de l'Escola IDEP, especialitzada en la formació de professionals de la Imatge i el Disseny. Fotografia. Disseny i Moda. Vídeo, Cinema, TV & 3D. Disseny Gràfic.

IED - Instituto Europeo di Design - Barcelona - Web de l'IED - Instituto Europeo di Design - Barcelona. Escola de Moda, Disseny Industrial i Arts Audiovisuals. Notícies, Informació, Cursos, ... En castellà.

New Horizons Barcelona - Web de New Horizons Barcelona - Formació Informàtica. Qui som, On som, Novetats, Cursos (Calendari i Exercicis), Seminaris, Formació Online, Cursos a mida, Titulacions i Certificacions, Treball a NH, Recursos, ... En castellà.

Institut de Llengües i Cultures del Món - Web de l'Institut de Llengües i Cultures del Món. Més de 75 Llengües i Cultures del Món. Informació, L'Institut, Les Llengües, Els Cursos, Teleclasses, Traduccions, Etnofestival, Tallers del Món, Info-cursos, Departaments per Continents, ... En castellà i Resum en català.

Aula d'Informàtica - Web d'Aula d'Informàtica - Centre d'Estudis Informàtics de Barcelona. Informació dels seus cursos.

ENC - Escola Náutica de Catalunya - Web de l'Escola Náutica de Catalunya (ENC).

Cursos de la Cambra de Comerç de Barcelona - Web de la Cambra de Comerç de Barcelona. Informació sobre els Cursos de la Cambra - Formació empresarial de qualitat. Pimes, Comerç i Comerç exterior.

TADAIR - Centre de Formació Aeronàutica - Web de TADAIR - Centre de Formació Aeronàutica. Cursos amb titulacions oficials de Pilots de Línies Aèries i d'Auxiliars de Vol. Aeroport de Sabadell (Barcelona).

IUSC - Centre d'Estudis Superiors - Web d'IUSC (International University Study Center) - Centre d'Estudis Superiors de Barcelona. Programes Universitaris, Màsters, Postgraus i Màsters a Distància.

ESI - Escola de Sistemes Informàtics - Web d'ESI - Escola de Sistemes Informàtics. La Alternativa Universitària. Cursos i Notícies.

Cicles Formatius - Web de la Revista Cicles Formatius, amb informació sobre Ensenyament d'aquesta franja educativa.

Escola Pia de Catalunya - Web de l'Escola Pia de Catalunya. Les Escoles, La Institució, Oferta Educativa, Publicacions i Recursos, Seccions, Webs, Intrenet, Notícies, ... En català.

Escola Pia Sarrià-Calassanç - Web de l'Escola Pia Sarrià-Calassanç. Escola Tècnico Professional. Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà, Batxillerats, ESO i Primària.

Escola Pia Nostra Senyora - Web de l'Escola Pia Nostra Senyora. Notícies, Ensenyaments, Equipaments i Serveis, Agenda, Publicacions, AMPA, Internet, Comunitat on-line, Sub Webs, ... En català.

Bau - Escola de Disseny - Web de Bau - Escola de Disseny. Disseny Gràfic, Disseny d'Interiors i Disseny de Moda. Curs en comunicació multimèdia. Centre vinculat a la Universitat de Vic.

Fundació Col·legi Sagrat Cor Sarrià - Web de la Fundació Col·legi Sagrat Cor Sarrià. Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà, Batxillerats, ESO, Primària i Educació infantil.

EPSS - Institut Politècnic - Escoles Professionals Salesianes de Sarrià - Web de l'Institut Politècnic de les Escoles Professionals Salesianes de Sarrià (EPSS). Cicles Formatius de Graus Superior i Mitjà i Batxillerats.

Escolapies.org - Col·legi de la Mare de Déu de les Escoles Pies - Web del Col·legi de la Mare de Déu de les Escoles Pies. Oferta Educativa: Batxillerat, E.S.O., Educació Primària i Educació Infantil. Activitats i Serveis.

Escola de Formació Professional Ramon i Cajal - Web de l'Escola de Formació Professional Ramon i Cajal. Branca Sanitària. Cicles Formatius de Graus Superior i Mitjà.

Col·legi Modeclar - Web del Col·legi Modeclar. Centre Professional de Batxillerat i Cicles Formatius. Cicles Formatius de Graus Superior i Mitjà, Mòduls Professionals Pràctics i Batxillerats.

Acadèmia Hispano Francesa - Web de l'Acadèmia Hispano Francesa. Cicles Formatius de Graus Superior i Mitjà.

English Town - Web English Town.com, un lloc ideal per aprendre i ensenyar anglès. Vocabulari, Gramàtica, Diccionaris, Jocs, Cursos on line, ...

Jocs - Llop Software - Web de Jocs de Llop Software. Jocs Infantils i Educatius, orientats als més petits.

MicroFusa - Web de MicroFusa, Escola de So. Events, Cursos, Tècnic de so, Especialitzacions, Altres cursos, Serveis, Notícies, Links, ... En castellà.

Escola Universitària de Turisme - UAB - Web de l'Escola Universitària de Turisme, adscrita a la UAB.

Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi - Web de l'Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi. Diplomatura en Turisme. ESADE - Universitat Ramon Llull.

Escola Superior d'Hosteleria de Catalunya - Web de l'Escola Superior d'Hosteleria de Catalunya, vinculada a la UAB.

CEF - Centro d'Estudios Financieros - Web del Centro de Estudios Financieros (CEF). Cursos : Màsters, Superiors i Específics. Oposicions : Llicenciats, Diplomats i Batxillers.

IEF - Institut d'Estudis Financers - Web de l'IEF - Institut d'Estudis Financers. Màster en Finances, Programes i Cursos.

CEMFI - Centro de Estudios Monetarios y Financieros - Web del CEMFI - Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Fundació del Banc d'Espanya).

Escola de Criminologia de Catalunya - Web de l'Escola de Criminologia de Catalunya. Criminologia i Investigació Privada. Diploma Superior de Grafologia.

CEV - Centre d'Estudis del Vídeo - Web de CEV - Centre d'Estudis del Vídeo - Escola d'Animació, Imatge i So. Imatge i Animació en 3D. Disseny i Animació, Fotografia Professional, So Professional i Vídeo i Televisió.

FDA - FakD'Art media art institute - Web de FDA - FakD'Art media art institute. Estudis Media Art. Cursos d'Animació i Multimèdia. En castellà.

CESF - Centre d'Estudis Sant Francesc - Web del CESF - Centre d'Estudis Sant Francesc. Cicles Formatius de Grau Superior, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Batxillerats, ...

ISPA - Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades - Web de l'ISPA - Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades. Postgraus i Màsters. Diplomes del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

ISEP - Instituto Superior de Estudios Psicológicos - Web de l'ISEP - Institut Superior d'Estudis Psicològics. Clínic, Formació, Editorial, Màsters, Postgraus, Seminaris i Jornades, Cursos, ... En castellà.

Escolar.com - Resums d'ESO a la xarxa - Web Escolar.com - Resums d'ESO a la xarxa. Matemàtiques, Ciències Naturals, Història, Llengua, Geometria, ... En castellà.

Escola Superior Johan Cruyff - Web de l'Escola Superior Johan Cruyff de Barcelona. Graduat en Gestió i Direcció d'Empreses Esportives.

Escola de Fotografia - aulafoto.com - Web de l'Escola de Fotografia - aulafoto.com - Escola d'Especialització Fotogràfica. L'Escola, Informació i programes de cursos, Apunts de classe, Fotografies d'alumnes, Activitats i Mapa. En castellà.

Escola d'Art Floral de Catalunya - Web de l'Escola d'Art Floral de Catalunya. Instal·lacions, Cursos, Associació, Notícies i Enllaços. En català.

FUFAP - Fundación para la Formación de Altos Profesionales - Web de la F.U.F.A.P. - Fundación para la Formación de Altos Profesionales.

MK3 - So-Vídeo-Àudio-Doblatge - Web de MK3 - Escola Superior de So-Vídeo-Àudio-Doblatge. Tècnic en Sistemes d'Àudio i Sonorització, Títol Propi de la Universitat de València.

Acadèmia Blancafort - Web de l'Acadèmia Blancafort. Selectivitat, Reforç Batxillerat - ESO, Accés Cicles Formatius i Accés Universitat Més Grans de 25 Anys. En castellà i català.

Acadèmia Guiu - Web de l'Acadèmia Guiu. Selectivitat, Cursos d'Estiu, Universitat majors de 25 i 45 anys, Aula d'Estudi, Cursos, L'Acadèmia, Com arribar, Enllaços, Borsa de Treball, FAQ, Inscripcions, Contacte. En castellà i català.

Escola Prat - Web de l'Escola Prat. Batxillerats, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior. Borsa de Treball. En català.

ESERP - Escola Superior - Web d'ESERP - Escola Superior. Informació, Estudis, Borsa de Treball, Àrea de Descàrrega, Biblioteca, ... ESERP Madrid. En castellà.

Open Colleges - Web Open Colleges, un lloc d'Educació omline líder a Austràlia i proveïdor de formació professional acreditat, amb una gran quantitat de cursos en línia. En anglès.

Open College of Art and Design - Web Open College of Art and Design, un lloc d'Educació omline d'Austràlia, que ofereix cursos en línia de disenny gràfic, d'interiors i de moda. En anglès.

Open Colleges Group - Web Open Colleges Group, la web del Grup on s'hi recull la informació de totes les Facultats i carreres que s'hi poden cursar online a Austràlia. En anglès.

Open Colleges Web Design - Web Open Colleges Web Design, amb informació sobre els estudis de disseny web. Cursos, Estudiar online, Consells professionals, ... En anglès.


51a Universitat Catalana d'Estiu - UCe - Web de la 51a Universitat Catalana d'Estiu - UCe, amb la participació de les Universitats dels Països Catalans i l'Institut d'Estudis Catalans. Informació general, Novetats, Jornades sobre l'Organització Territorial, Universitat de Ponent de Ciències de la Natura, Botiga, Centre d'Estudis Pau Casals, Estudi de l'arquitectura popular, Projecte Heptàgon, Edicions anteriors de la UCE, Cercador, ... Prada, Conflent, Catalunya Nord, del 17 al 24 d'agost del 2019. En català.

Portal d'accés a la Universitat - Notes de tall - Web del Portal d'accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que dóna informació sobre l'assignació de places universitàries, Notes de tall, Resultats de la preinscripció universitària, les Notes PAU, ... Es va actualitzant i cal tenir usuari registrat per accedir-hi. En català i castellà.

Saló de l'Ensenyament 2019 - Web del Saló de l'Ensenyament 2019 - Setmana de la Formació i Treball. Al Saló de l'Ensenyament trobaràs les opcions formatives que més s'adapten a les teves preferències: estudis de batxillerat, universitaris i superiors, cicles d'FP, idiomes i formació ocupacional i complementària. Un gran nombre d'entitats ofereixen informació, documentació i assessorament personalitzat sobre programes educatius, beques, cicles formatius, títols universitaris i altres estudis, tant a Catalunya com a l'estranger. Informació, Expositors, Visitants, Premsa, Com arribar-hi, Viatges i reserves, Mapa web, ... Fira de Barcelona Montjuïc, del 20 al 24 de març del 2019. En català i castellà (anglès, versió reduïda).

Futura 2019 - Saló dels Màsters i Postgraus - Web de Futura 2019 - Saló dels Màsters i Postgraus. Setmana de la Formació i Treball. Informació, Expositors, Visitants, Activitats, Fòrum del Treball, Guia interactiva de l'expositor, Premsa, Com arribar, Viatges i reserves, Mapa web, ... Fira de Barcelona Montjuïc, 22 i 23 de març del 2019. En català i castellà.

Saló de l'Ocupació Juvenil 2019 - Web del Saló de l'Ocupació Juvenil 2019. Setmana de la Formació i Treball. Com arribar, Per què visitar?, Activitats, Contacte, Premsa, Registre Grups, ... Fira de Barcelona Montjuïc, 21 i 22 de març del 2019. En català i castellà.

Guia de Cursos d'Estiu 2018 - Web de la Guia de Cursos d'Estiu 2018, de la Xarxa Vives d'Universitats. Tots els Cursos d'Estiu de les Universitats dels Països Catalans. Guia de Cursos de Llengua, Guia d'Estudis, Oferta de Cursos d'Estiu, ... Països Catalans, de juny a setembre del 2018. En català.

Expodidàctica 2012 - Saló dels Recursos per a l'Educació - Web de la 15a edició d'Expodidàctica 2012 - Saló dels Recursos i les Tecnologies per a l'Educació - Setmana de la Formació i el Treball. Informació, Expositors, Visitants, Activitats, Premsa, Recinte, Viatges i reserves, Mapa web, ... Fira de Barcelona Montjuïc, del 21 al 23 de març del 2012 (biennal). En català, castellà i anglès.

VII Jornades de la UPEC 2011 - Resistències - Web de la VII Jornades de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya - UPEC 2011 - Resistències. Presentació, Notícies, Programa, Òrgans de Govern, Consultes, Enllaços, Contacte, ... Barcelona, del 4 al 8 de juliol del 2011. En català.

Online Educa Madrid 2007 - Web d'Online Educa Madrid 2007 - 7a Conferència Internacional de l'Educació i la Formació basada en les Tecnologies. Punt de trobada entre Europa i Llatinoamèrica. Online Educa Madrid 2007, Temes de la conferència, Programa, Estructura, Expocampus 2007, Tallers pràctics, Premsa, Lloc de celebració, ... Madrid, del 7 al 9 de maig del 2007. En castellà i anglès.

Online Educa Barcelona 2003 - Web d'Online Educa Barcelona 2003 - Punt de trobada entre Europa i Llatinoamèrica dels Professionals del E-learning. Programa de la Conferència, Tallers preconferencials, Informació, Sessions, Comitès, Exposició, Inscripció, Allotjament, ... Barcelona, Hotel InterContinental Princesa Sofía, del 5 al 7 de maig del 2003. En castellà, anglès i portuguès. ICWE - Informació en anglès.

8è Premi Möbius Barcelona Multimèdia - UAB - Web del 8è Premi Möbius Barcelona Multimèdia - UAB. PMBM 2002, Àgora Möbius, Història, Organització, Premsa, Arxiu, Correu, ... Barcelona, del 9 al 20 de desembre del 2002. En castellà.

Conferència Nacional d'Educació - 2000-2002 - Web de la Conferència Nacional d'Educació - 2000-2002. Presentació, Novetats, Activitats territorials previstes, Què és la Conferència Nacional d'Educació?, Fòrums, Seccions: Descentralització i autonomia de centres, Importància i funció social del professorat, Ensenyaments artístics, La formació i inserció laborals, Autoavaluació d'aprenentatges i orientació, Atenció a la diversitat i Competències bàsiques. En català.

Fòrum l'Escola i la Ciutat - Web del Fòrum l'Escola i la Ciutat, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona - Institut d'Educació i per la Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis. Presentació, Procés de Debat, Fòrum en Línia, Programa, Experiències i Pòsters, Documents, Conclusions, Contacte, Mapa Web, Agenda, Inscripcions, ... Barcelona, del 10 al 12 d'abril del 2002. En català.


Barcelona | Barça | Buscadors/Portals/Directoris | Cine | Cultura/Llibres/Museus/Ciència/Teatre | Diaris/Revistes | Educació/Ensenyament/Universitats | Esports | Internet/Noves-Tecnologies | Jocs/Entreteniment/Oci/Còmic | Música/MP3 | Organitzacions No Governamentals/ONG | Shareware/Freeware/Gratis | Software/Hardware/Varis-Informàtica | Televisió/Ràdio | Varis: Dona - Institucions/Organismes/Entitats - Treball - Empreses/Caixes/Bancs - El-Temps - Cotxes/Motor - Col·legis-Professionals - Castellers - Col·leccionisme - Varis | Viatges/Turisme/Gastronomia |

Tornar a Kontrol Web - Pàgina Principal