ini.gif (210 bytes) fav.gif (202 bytes)  Correu  Kontrol Web
Cercar a la Pàgina - Control+F

Les Nacions Unides i els seus Organismes especialitzats :

- Organigrama del Sistema de les Nacions Unides
- Mapa de Webs dins del Sistema de les Naciona Unides amb les ciutats seu
- Localitzador oficial dels llocs dels Organismes del Sistema de les Nacions Unides en la Web (índex alfabètic)

- Declaració Universal dels Drets Humans (en català)

ACNUHD (UNHCHR) - Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (Ginebra)
ACNUR (UNHCR) - Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (Ginebra)
BIRF - Banc Mundial (World Bank) - Banc Internacional de Reconstrucció i Foment (Washington)
CTBTO - Onganització del Tractat de Prohibició dels Assaigs Nuclears (Viena)
FAO - Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (Roma)
FIDA (IFAD) - Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (Roma)
FMI (IMF) - Fons Monetari Internacional (Washington)
FNUAP (UNFPA) - Fons de Població de les Nacions Unides (Nova York)
ICJ (CIJ) - Cort Internacional de Justícia (La Haya)
ICTY - (TPIY) - Tribunal Penal Internacional per a l'ex Yugoslàvia (La Haya)
ICTR - (TPIR) - Tribunal Penal Internacional per a Rwanda (La Haya)
ITC - International Trade Center UNCTAD/GATT (Ginebra)
OACI (ICAO) - Organització d'Aviació Civil Internacional (Montreal)
OCAH (OCHA) - Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris (Ginebra)
OIE (IBE) - Oficina Internacional d'Educació - UNESCO (Ginebra)
OIEA (IAEA) - Organisme Internacional d'Energia Atòmica (Viena)
OIT (ILO) - Organització Internacional del Treball (Ginebra)
OMC (WTO) - Organització Mundial de Comerç (Ginebra)
OMI (IMO) - Organització Marítima Internacional (Londres)
OMM (WMO) - Organització Metereològica Mundial (Ginebra)
OMPI (WIPO) - Organització Mundial de la Propietat Intel.lectual (Ginebra)
OMS (WHO) - Organització Mundial de la Salut (Ginebra)
OMT (WTO) - Organització Mundial del Turisme (Madrid)
ONU (UN) - Organització de les Nacions Unides (Seu Central de Nova York)
ONU (en castellà) - Organització de les Nacions Unides (Seu Central de Nova York)
ONUG (UN) - Organització de les Nacions Unides (Seu de Ginebra)
ONUN (UN) - Organització de les Nacions Unides (Seu de Nairobi)
ONU.org - Oficines de les Nacions Unides a tot el món
ONUSIDA (UNAIDS) - Programa de les Nacions Unides sobre la Sida - VIH/SIDA (Ginebra)
ONUV (UN) - Organització de les Nacions Unides (Seu de Viena)
ONUDI (UNIDO) - Organització de Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (Viena)
PMA (WFP) - Programa Mundial d'Aliments (Roma)
PNUD (UNDP) - Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (Nova York)
PNUD (UNDP) - NetAid - NetAid - PNUD - Campanya de lluita contra la fam i la pobresa al món
PNUFID - Programa de les Nacions Unides per a la Fiscalització Internacional de Drogues (Viena)
PNUMA (UNEP) - Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (Nairobi)
UIT (ITU) - Unió Internacional de les Telecomunicacions (Ginebra)
UNCTAD - Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (Ginebra)
UNESCO - Organització de les NNUU per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (París)
UNICEF - Fons de les Nacions Unides per a la Infància (Nova York)
UNIFEM - Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona (Nova York)
UNU - Universitat de les Nacions Unides (Tokyo)
UPU - Unió Postal Universal (Berna)
VNU (UNV) - Voluntaris de les Nacions Unides (Bonn)

 


Barcelona | Barça | Buscadors/Portals/Directoris | Cine | Cultura/Llibres/Museus/Ciència/Teatre | Diaris/Revistes | Educació/Ensenyament/Universitats | Esports | Internet/Noves-Tecnologies | Jocs/Entreteniment/Oci/Còmic | Música/MP3 | Organitzacions No Governamentals/ONG | Shareware/Freeware/Gratis | Software/Hardware/Varis-Informàtica | Televisió/Ràdio | Varis: Dona - Institucions/Organismes/Entitats - Treball - Empreses/Caixes/Bancs - El-Temps - Cotxes/Motor - Col·legis-Professionals - Castellers - Col·leccionisme - Varis | Viatges/Turisme/Gastronomia |

Tornar a Kontrol Web - Pàgina Principal