ini.gif (210 bytes) fav.gif (202 bytes)  Correu  Kontrol Web
Cercar a la Pàgina - Control+F

Recursos en Ciències Socials a Internet

 

Montserrat Clèries i Cisquella, Anna Tintó i Moliner. Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona

Serafina Lavín i Forcada. Centre Municipal d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD), Ajuntament de Barcelona

Aquest article forma part de la revista Barcelona societat núm. 8 (any 1998), que edita la Gerència de Serveis Personals de l'Ajuntament de Barcelona

 

 

 

SUMARI

 

Introducció

Recursos generals en ciències socials

Recursos educatius

Grups socials

Voluntariat i món associatiu

Revistes electròniques

Llistes de distribució

Ajuntament virtual

Buscadors generals

OPAC

Bibliografia

 

 

Ja som molts els que hem experimentat a la pròpia pell això que en diuen la xarxa internet, la xarxa de xarxes o la teranyina del coneixement mundial (www) world wide web.

Podríem parlar doncs, els més atrevits, de la 8a meravella del món o del millor invent del segle (després de la rentadora), però molts ens preguntem què es pot trobar a internet i com ho podem fer.

Internet no és res més que xarxes informàtiques de coneixements interconnectades, en moviment constant, pel ciberespai galàctic, vigilades i controlades per uns megarobots intel.ligents capaços d'obeir-nos i direccionar-nos a llocs pertinents segons les nostres preguntes. Això vol dir en llenguatge d'internet trobar les millors URL (Uniform Resource Locator), procediment que s'utilitza per representar l'adreça on es localitza un determinat document o hipertext a la xarxa, i que especifica la forma de connexió i la seva ruta d'accés.

Però, a més d'entrar dins de grans bancs de dades, o bé de grans biblioteques, on podríem trobar tanta o més informació que consultant milers de llibres, internet ens permet relacionar-nos amb gent que, per un motiu o altre, té interessos similars als nostres; ens referim al correu electrònic, i gràcies al qual s'han desplegat per la xarxa les llistes de distribució o discussió que faciliten l'intercanvi d'experiències entre professionals del mateix camp, alhora que s'estan desenvolupant els fòrums o les ja famoses videoconferències interactives.

Actualment ja ens podem trobar moltes adreces de correu electrònic dins de planes web que directament et permeten enviar al moment el missatge.

També, cada vegada més, és possible realitzar una sèrie de tràmits en les webs de les administracions públiques, com és el cas de l'Ajuntament de Barcelona http://www.bcn.es, des de la qual hom pot realitzar l'alta de padró, el certificat de residència, el certificat de convivència... i fins i tot enviar qualsevol queixa o suggeriment com a ciutadà de Barcelona, sense necessitat de desplaçar-se a l'oficina o dependència corresponent. Dins l'Ajuntament virtual ja existeixen molts organismes, departaments municipals i projectes que promou l'Ajuntament de Barcelona que tenen web pròpia.

La informació que us facilitem són recursos, directoris, guies i eines a través de les quals podreu navegar per internet força estona d'una manera més operativa.

Pel que fa a l'especialització que ens ocupa i a la seva gran diversitat, s'ha intentat agrupar i sintetitzar allò que podria ser més representatiu de les ciències socials, o que creiem que la sociologia estudia amb més profunditat.

D'una banda us presentem uns recursos, no per ser generals menys interessants, que us poden obrir moltes altres portes a la xarxa. D'altra banda us oferim recursos per grups socials, activitats, revistes electròniques i llistes de distribució, amb una URL ben definida.

L'ordenació no és ni cronològica ni alfabètica, sinó que segueix una exposició el més pràctica possible, amb un criteri geogràfic de proximitat.

Hem intentat comprovar les adreces electròniques d'aquests recursos fins a l'últim moment de la publicació d'aquest article, la qual cosa ha comportat una tasca laboriosa i metòdica, que no sempre dóna el millor resultat a causa del moviment constant i de l'evolució tecnològica i informàtica de la pròpia xarxa i de l'actualització dels propis servidors; per això, si alguna vegada no podeu entrar en alguna URL, us recomanem treure part de la cua de l'adreça o bé partir d'algun buscador o motor de cerca general, que segurament ja deveu conèixer.

Tanmateix, si es vol fer una recerca bibliogràfica sobre el que s'ha publicat a Catalunya o arreu del món, podeu connectar-vos, via web, als OPAC (On-Line Public Acces Catalog) de biblioteques.

Cal tenir present que internet té unes característiques pròpies, que fan que els recursos siguin variables i que es transformin a mesura que s'amplia el seu contingut. Constantment en néixen de nous, canvien d'adreça o fins i tot desapareixen de la xarxa. Probablement existeixen altres planes web rellevants en la matèria, que no han estat localitzades.

Esperem que us siguin útils aquests 185 recursos que, ben segur, us convertiran en internautes experimentats.

 

[Al sumari]

 

Recursos generals en ciències socials

Són webs especialitzades en sociologia. S'inclouen institucions públiques i privades, nacionals i internacionals.

 

Pla Integral dels Serveis Socials

http://www.bcn.es/plaintegral

Web del conjunt d'institucions i entitats de la ciutat de Barcelona que actuen en l'àmbit dels serveis socials, convocades per iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona. Funciona com a plataforma per al desenvolupament del sistema de serveis socials a la ciutat.

 

Departament de Benestar Social

http://www.gencat.es/benestar

Web del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Informació i serveis del departament, recursos, ofertes, prestacions, programes, registre d'entitats socials, etc. Accés al Servei Català del Voluntariat i a la web de les associacions de Catalunya.

 

Fundació Catalana per a la Recerca

http://www.fcr.es

Institució que treballa per impulsar la investigació, posant la ciència al servei de la societat. Informació sobre premis, beques, projectes i activitats. Enllaços a molts recursos d'universitats, centres de recerca i institucions públiques d'arreu de món. Accés a publicacions oficials i als seus sumaris.

 

Patronat Català Pro Europa

http://www.gencat.es/pcpe/cser-for.htm

Web del Patronat Català Pro Europa que desplega, a través de la seva Àrea de formació, iniciatives adreçades als agents econòmics, socials i professionals que volen aprofundir en aspectes concrets de la Unió Europea. Recursos i enllaços amb altres servidors de la Unió Europea.

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

http://www.mtas.es/

Web del Ministeri, d'informacions generals. Inclou la guia laboral i de serveis socials que facilita els serveis, prestacions i competències que ofereix el Ministeri. Accés a algun text legal laboral. Informació estadística. Indicadors de conjuntura sociolaboral. Accés als serveis de documentació del Ministeri: biblioteca i el Centro Estatal de Información y Documentación de los Servicios Sociales (CEDISS). Enllaç amb la Secretaria de Estado de la Seguridad Social http://www.seg-social.es i l'Instituto Nacional de Empleo http://www.inem.es

 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

http://cis.sociol.es

Descripció de més de 1.200 estudis sobre la població espanyola des de 1963 fins a l'actualitat; sobre les eleccions municipals, les autonòmiques, les estatals i comunitàries; estudis internacionals i qualitatius sobre determinats temes. Es referencien també les enquestes periòdiques d'opinió pública i dóna, a més, informació general sobre convocatòries, cursos, ajudes i beques que el CIS organitza, patrocina o promou. Catàleg del seu banc de dades i de les seves publicacions. Destaca el seu Boletín: Datos de opinión, amb el text complet.

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC)

http://www.csic.es

Web del CSIC des de la qual es pot conèixer la seva estructura, organització, funcions, àrees d'investigació, recursos, cooperació institucional i cooperació internacional. Dóna informació de l'activitat científica, congressos i reunions internacionals, cursos de formació, cursos de doctorat, programes de difusió i divulgació científica, beques, etc.

Accés a bases de dades i publicacions electròniques entre les quals destaquen les bases de dades del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC http://www.cindoc.csic.es/, tant en ciències socials com en humanitats o ciència i tecnologia buidant el contingut de més de 2.500 revistes espanyoles. Cal una clau de connexió i una clau d'accés (password). Accés lliure a una part.

 

INFDOC: base de datos de artículos de revistas españolas de ciencias sociales

http://www.ucm.es/bucm/inf/infdoc

Interessant base de dades elaborada per la Biblioteca de la Facultat de Ciències de la Informació (Universitat Complutense de Madrid), que compila referències bibliogràfiques d'articles de revista. Accés gratuït.

 

Política y Sociología en Internet

http://www.ucm.es/BUCM/cps/0500.htm

Web de la Biblioteca de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid. Recopilacions i guies generals, estadístiques i indicadors socials, informació política i sociològica, directoris i associacions, congresos, etc. Accés a altres webs de sociologia.

 

TESEO: Tesis doctorales españolas

http://www.mec.es/teseo/

Base de dades de les tesis doctorals llegides des de 1976 a les universitats espanyoles.

 

Unió Europea

http://europa.eu.int/index-es.htm

Servidor de la Unió Europea. Presentació i activitats de les institucions europees: el Parlament, el Consell, el Tribunal de Justícia, el Tribunal de Comptes i altres òrgans comunitaris com el Comité de les Regions. Informació sobre legislació, comerç, publicacions, qui és qui a la Unió Europea. Text complet dels tractats de la Unió Europea, com afecta els drets dels ciutadans europeus. A nivell polític ofereix informació sobre les activitats en assumptes econòmics i socials. Accés al servei gratuït Eur-lex, http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html, que ofereix, en les onze llengües oficials de la Unió, el text íntegre de les Comunitats Europees, sèries L i C. També inclou tractats en vigor i en vies de ratificació, legislació vigent, textos legislatius preparatoris i jurisprudència recent.

 

CESSDA (Council Of European Social Science Data Archives)

http://extweb.nsd.uib.no/cessda

Base de dades europea en ciències socials, que recull documentació electrònica especialitzada en ciències socials per a l'ensenyament i la recerca a Europa. Enllaç amb altres servidors de ciències socials.

 

GESIS SocioGuide : Sources of Social Science

http://www.bonn.iz-soz.de/navigation/socsci/

Selecció d'adreces. Permet acotar la recerca per zona geogràfica i buscar pel nom de l'organisme i també per matèria.

 

Research Engine for Social Scientists

http://wjh-www.harvard.edu/soc-sci/resengine.html

Base de dades temàtica especialitzada en psicologia, sociologia i antropologia social. Dins de cada matèria permet l'accés a associacions, organitzacions professionals, obres de referència, conferències i grups de discussió. Enllaç amb altres webs de departaments universitaris d'arreu del món especialitzats en sociologia.

 

SocioSite

http://www.pscw.uva.nl/sociosite

Permet fer la recerca temàtica i inclou, a més d'adreces de sociòlegs, cursos de sociologia, revistes electròniques, centres de recerca, biblioteques, associacions i intitucions, editors i llibreries especialitzades. Enllaç amb altres webs de departaments universitaris del mateix tema.

 

Clearinghouse

http://www.clearinghouse.net/

Des de la categoria "Social Sciences and Social Issues" d'aquesta web, es pot accedir a un directori ordenat temàticament, que ofereix enllaços amb recursos sobre estudis de població i les seves activitats, costums, orígens i institucions.

 

Socioweb

http://www.socioweb.com/~markbl/socioweb

Directori en sociologia a la xarxa, accés a diversos aspectes de les ciències socials; inclou dades estadístiques, antropològiques, culturals, etc. Accés a publicacions en línia. Enllaços (links) amb el món comercial i a diferents universitats.

 

Social and Cultural Anthropology Internet Guide

http://www.ualberta.ca/~slis/guides/canthro/anthro.htm

Accés a enllaços de recursos culturals i socials d'àmbit nordamericà. Inclou diferents aspectes de la sociologia: cultura, folklore, literatura, ritus antropològics, relacions familiars, etc. Estructurat com a directori, ordenació alfabètica.

 

Princeton Sociology Department

http://www.princeton.edu/sociology/

Departament de Sociologia de la Universitat de Princeton

 

Sociology Links

http://www.onlinesociologydegree.net

Recursos online de Sociologia

 

UC Berkeley Library Web

http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/collect.html

Fonts de referència especialitzades en ciències socials i administració.

 

Unesco

http://www.unesco.org/

Web de l'Organització de les Nacions Unides en l'àmbit de l'educació, la ciència i la cultura. Directori de ciències socials de la Unesco. Permet la recerca per institucions. Informació de persones especialistes en sociologia i informació de les publicacions periòdiques, dels programes i de les actuacions de la Unesco, com també estadístiques i serveis que generen.

 

[Al sumari]

 

Recursos educatius

Enllaços a webs nacionals i internacionals del món educatiu.

 

Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)

http://www.bcn.es/IMEB/

L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona promou actuacions de suport i dinamització pedagògica als centres municipals, a través de les activitats de suport i formació dels centres de recursos pedagògics, els propis plans i programes de l'IMEB i també en projectes europeus, investigació educativa, etc., per assolir qualitat en l'ensenyament. Ofereix accés al seu programa d'activitats, a la llista d'escoles municipals, l'agenda, informació sobre matriculació del curs vinent. Accés al Projecte Educatiu de Ciutat. http://www.bcn.es/IMEB/pec

 

Ciutats Educadores

http://www.bcn.es/aic/catala/ceduc.htm

Barcelona Ciutat Educadora presenta en la seva pàgina el moviment Ciutats Educadores, que és un conjunt de ciutats representades pels seus governs locals que treballen en diversos àmbits per fer de la ciutat una eina que genera educació per a tots els seus habitants. Ofereix accés a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, al Banc Internacional d'Experiències de Ciutats Educadores, congressos, etc.

 

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

http://www.gencat.es/ense/

Pàgina del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ofereix informació als estudiants (guia pràctica sobre els diferents estudis, relació de centres amb els seus ensenyaments i la localització, beques i ajuts, transport i menjador escolar, etc.) i als professors (ingrés, mobilitat i ajuts, recursos i assessorament, etc.)

 

Programa d'Informàtica Educativa (PIE)

http://www.xtec.es/

Pàgina del Programa d'Informàtica Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Posa a l'abast del sistema educatiu un ampli ventall de materials i recursos per facilitar i millorar les activitats d'ensenyament i aprenentatge.

 

Universitats, Recerca i Innovació Tecnològica a Catalunya

http://www.gencat.es/cur/

Web de la Generalitat de Catalunya que ofereix informació sobre les universitats catalanes (accés, oferta d'estudis, etc.), centres de recerca i grans instal.lacions, publicacions, etc.

 

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

http://www.upc.es/ice

L'ICE té, com a objectius específics, la investigació educativa i la formació del professorat. Les seves línies de recerca són la formació de formadors, les noves tecnologies i la formació, i la formalització del llenguatge natural. Coordina diversos projectes internacionals sobre formació.

 

Pangea. Àrea Educativa

http://www.pangea.org/educacio/

Pàgina de Pangea, entitat sense ànim de lucre per a la cooperació internacional. Ofereix accés a seminaris dins el tema de la pedagogia, escoles i instituts de Catalunya connectats a Internet, organitzacions educatives, etc.

 

Edualter. Xarxa de Recursos en Educació per la Pau, el Desenvolupament i la Interculturalitat

http://www.pangea.org/edualter/

Ofereix un espai per compartir recursos per portar endavant el compromís amb una educació transformadora cap a un món més just. Accés a cinc seccions per deixar-hi o per recollir informació: base de dades de publicacions, documents i propostes pedagògiques, agenda, direccions, campanyes i actualitat. Permet altres enllaços a la xarxa

 

Fundació la Caixa

http://lacaixa.datalab.es/cat/homecxct.html

La Fundació la Caixa actua en l'àrea educativa en temes d'interès social i cultural: art, música, ciència i medi ambient. A través del Laboratori de les Arts dóna accés a informació sobre activitats adreçades als infants, mestres i famílies, per apropar l'escola a l'entorn científic i cultural.

 

Ministerio de Educación y Cultura

http://www.mec.es

Inclou informació i atenció als ciutadans. Ofereix en l'apartat d'educació dades sobre centres escolars, estadístiques educatives, beques, cursos, plans d'educació, publicacions, biblioteques, etc. Facilita l'accés al Centro de Investigación Ecucativa (CIDE) http://www.mec.es/cide i a l'Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) http://www.ince.mec.es, entre altres. Dins la Secretaría de Estado de Cultura es pot trobar informació general com l'agenda cultural, publicacions, accés a museus, biblioteques, etc. Enllaç amb l'ISBN (base de dades de llibres publicats a Espanya des del 1972) http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html. I, des del Consejo Superior de Deportes, es pot accedir a un directori esportiu, com també a institucions que depenen del Consejo: Instituto Nacional de Educación Física entre altres.

 

DICES. Directorio de Centros de Formación en España

http://www.dices.com/dices/dices0.html

Directori especialitzat en centres de formació en l'àmbit espanyol. Permet la recerca per centres, per matèries i conté un apartat específic per a la formació superior i de postgrau.

 

Educanet

http://www.educanet.net

Pàgina de la xarxa d'educació EDUCANET que té com a missió aportar la tecnologia i els recursos pedagògics necessaris per facilitar als educadors els coneixements i infraestructures necessaris per abordar els futurs plans educatius, en els quals les tecnologies de la informació són una part fonamental.

 

Education Index

http://www.educationindex.com

Aquesta web presenta un índex de recursos educatius, classificats per temes. Ofereix també accés a recursos per a infants, escolars de primària i secundària, i universitaris. Dóna enllaços a altres webs especialitzades en educació continuada, fòrums de discussió, etc.

 

Education Resource Information Center

http://www.indiana.edu/~eric_rec/

Base de dades d'educació (ERIC), d'àmbit nordamericà. Permet trobar recursos a Internet en educació. Accés a les bases de dades ERIC (Education Resource Information Center) i a totes les activitats que s'hi desenvolupen. Important fons bibliogràfic, de documents, informes tècnics, ponències, monografies, publicacions periòdiques especialitzades, etc. Té, a més, un fons especialitzat en serveis socials. Permet la recerca per matèries.

 

Eurydice

http://www.eurydice.org

Xarxa europea d'informació sobre educació que vol afavorir l'intercanvi d'informació i d'experiències entre els responsables polítics i, en termes més amplis, informar els actors del món de l'educació a Europa. Està integrada al programa Sócrates.

 

Special Education Resources on the Internet (SERI)

http://www.hood.edu/seri/serihome.htm

Recursos d'informació relacionats amb el camp de l'educació especial: informació general per a persones amb disminució, productes comercials, recursos legals, grups de discussió, organitzacions, recursos per a pares i educadors especials, etc.

 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

http://www.psych.med.umich.edu/web/aacap/

Web de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, que conté un volum d'informació per assessorar a pares i familiars a l'hora d'educar un fill amb problemes psíquics.

 

Autism Society of Wisconsin

http://www.athenet.net/~griffinl/asw.htm

Web de l'Associació d'Autisme de Wisconsin. Ofereix recursos educatius per a persones autistes, informa sobre congressos i conferències d'arreu del món sobre aquest tema i dóna enllaços amb altres associacions.

 

Blindness Resource Center

http://www.nyise.org/blind.htm

Web del New York Institute for Special Education que ofereix un ampli ventall de recursos educatius per a persones cegues: programes d'universitats, recerca i investigació, organitzacions internacionals, etc.

 

[Al sumari]

 

 

Grups socials

 

Aquest apartat inclou recursos per a sectors de població de característiques específiques: infants, adolescents i joves, gent gran, dones i persones amb disminució.

 

Infants, adolescents i joves

 

Casal d'Associacions Juvenils de Barcelona

http://www.nexus.es/cajb

El CAJB és un centre de recursos de les associacions i grups de joves de la ciutat. El seu objectiu és oferir als grups de joves una sèrie de recursos i prestacions, i un espai de comunicació, formació i assessorament. Aquest Casal està gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona en conveni amb l'Ajuntament.

 

Centre d'Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ)

http://www.bcn.es/ciaj/

Pàgina del CIAJ, centre que vol facilitar l'accés dels joves a la informació i al conjunt de recursos i activitats que la ciutat genera. Ofereix també assessorament personalitzat en temes d'especial importància en aquesta etapa de la vida.

 

Web dels Infants

http://www.bcn.es/infancia

La Web dels infants de l'Ajuntament de Barcelona ofereix accés a una gimcana, a l'agenda d'activitats adreçades a un públic infantil, a un directori d'entitats, etc. També dóna enllaços amb altres webs d'interès.

 

Habitatge Jove

http://www.habitatgejove.com

Ofereix a joves i a grups un servei gratuït d'informació i solució en la recerca d'habitatge i allotjament: borsa de pisos, d'habitacions, residències i col.legis majors, etc. Enllaç amb grups i associacions juvenils.

 

Club Super 3

http://www.tvc.es/super3/

El Club Súper 3 conté tota la programació destinada a un públic infantil que emet Televisió de Catalunya i, a més, ofereix informació de totes les activitats per a infants de la ciutat

 

JoveNet

http://www.jovenet.net/index2.htm

Web dedicada a nens i nenes d'educació infantil i primària de Catalunya. En aquest espai els nens poden aprendre què és internet, trobar informació del seu interès, fer la seva pròpia pàgina web, jugar, trobar activitats, etc. També ofereix informació i serveis adreçats a joves, pares i educadors.

 

Xarxa d'Albergs de Joventut

http://www.gencat.es/jov/

Pàgina de la Xarxa d'Albergs de la Generalitat de Catalunya. Dóna accés al mapa d'albergs i les tarifes corresponents.

 

INJUVE

http://www.mtas.es/injuve

Injuve té com a objectiu l'elaboració i difusió d'informació que resulti de gran interès per als joves en el seu procés d'incorporació a la societat adulta. Ofereix informació sobre educació, treball, salut, temps lliure, associacionisme, promoció cultural, etc.

 

Ansernet-Child

http://ansernet.rcls.org/libland/llchil.htm

Accés a directoris, associacions i organitzacions especialitzades en la infància, temes de lleure infantil, educació, i orientació per als pares. Enllaç amb publicacions periòdiques, algunes a text complet. Bibliografia sobre infants, estudis, grups de discussió, etc.

 

Ansernet-Young

http://ansernet.rcls.org/libland/llya.htm

Accés a bases de dades, directoris, organitzacions i associacions, biblioteques especialitzades, etc., dirigits a adolescents i joves, en temes d'educació, lleure i recursos de tot tipus. Bibliografia sobre joves i adolescents, estudis, grups de discussió, etc.

 

Children's House

http://childhouse.uio.no/

Recursos sobre la infància des de diferents aspectes: salut, drets, aprenentatges, cursos, etc. També dóna notícia de conferències i congressos a nivell nacional i mundial.

 

Unicef

http://www.unicef.org

Web d'aquest organisme internacional dedicat a la protecció dels drets dels infants i a la seva promoció. Treballa per pal.liar el sofriment dels nens mitjançant serveis basats en la comunitat, sectors com l'atenció de la salut, l'educació bàsica, i l'accés a l'aigua potable i el sanejament.

 

[Al sumari]

 

 

Gent gran

 

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales IMSERSO

http://www.seg-social.es/imserso/mayores/index.html

L'apartat mayores de la pàgina de l'IMSERSO dóna informació per a les persones grans sobre les vacances, viatges i balnearis, residències, dades estadístiques, pensions i assistència. També dins de la pàgina podem trobar els sumaris de la revista Sesenta y Más.

 

Jubilonautas

http://personal.redestb.es/jo.tor/index.htm

Aquesta no és una web d'estudis gerontològics, residències ni res de tot això, és una pàgina participativa, fins i tot festiva, feta per i per a gent gran, per comunicar-se per mitjà de la xarxa. Qui tingui un equip multimèdia podrà sentir la música tan bon punt com entri a la pàgina. Per altra banda, l'excés d'imatge la fa una mica lenta de carregar. El contingut va des dels comentaris i recomanacions de viatges, espectacles, etc., fins a una aula virtual que imparteix coneixements per mitjà d'una llista de distribució. A Las batallitas del abuelo es pot trobar relats dels jubilonautes que volen participar-hi, a La cocina de la abuela hi ha receptes de cuina i fins i tot llibres i hi escriu tant l'àvia com l'avi. Enganchados a la Red són enllaços amb altres pàgines per temes. A Jubilados en la Red hi ha les adreces e-mail dels navegants que volen afegir-s'hi. Tenen xat per poder parlar entre ells i a l'apartat Los chiripitifláuticos han pensat en com entretenir els néts quan fan de cangurs i tenen enllaços amb pàgines divertides per a ells i per a tothom.

 

Age Page Europe

http://sg1.scs.man.ac.uk/APE/

Pàgina que vol ser un referent envers la recerca en georontologia a Europa. S'hi troben institucions, investigadors, associacions, bibliografia, enllaços amb altres llocs, com també notícies de conferències.

 

Elderly People Index

http://www.ability.org.uk/elderly.html

Índex de recursos relacionats amb la gent gran.

 

Eurolink Age

http://eurolinkage.org/euro

Es defineix com una xarxa de persones i d'organitzacions que volen promoure una política a favor de la gent gran de la Unió Europea. Inclou els contactes de la xarxa a cada país, els programes engegats, serveis, notícies i unes bones adreces de web.

 

Netherlands Institute of Gerontology (NIG)

http://www.nig.nl/index_en.html

Informació sobre l'institut, serveis, agenda d'esdeveniments, congressos, etc., enllaços amb altres planes i accés a la base de dades.

 

Andrus Gerontology Library : Web Resources on Aging

http://www-lib.usc.edu/Info/Gero/gerourl.htm

Recursos que es poden buscar per grans matèries o introduint un terme de recerca. Dóna entrada també a la Gerontology Library.

 

GeroWeb

http://www.iog.wayne.edu/GeroWebd/GeroWeb.html

Biblioteca especialitzada de l'Institute of Gerontology de la Wayne State University of Gerontology de Detroit. Recerca per paraules clau o per categories. Ofereix informació sobre gerontologia, salut, serveis socials, voluntariat. Recerca de recursos a la xarxa i publicacions relacionades.

 

Internet and e-mail Resources on Aging

http://www.aoa.dhhs.gov/aoa/pages/jpostlst.html

Directori de recursos per a persones grans. Es pot triar la recerca per a Estats Units o per a la resta dels llocs. Inclou no sols webs sinó també llistes de distribució i servidors de llistes, notícies, serveis comercials.

 

National Institute on Aging

http://www.nih.gov/nia

Web del Estats Units especialitzada en salut. És molt interessant l'apartat Healt Information, en el qual podem trobar publicacions sobre la salut per als professionals i per al públic en general. Hi ha petits llibrets divulgatius de temes puntuals com l'osteoporosi, la menopausa, les malalties cardiovasculars, la incontinència urinària, etc. També hi podem fer recerques.

 

[Al sumari]

 

Dones

 

Associació de Dones Periodistes de Catalunya

http://www.adpc.org

Informació sobre la Xarxa Europea de Periodistes Espanyoles, agenda, possibilitat d'escriure, pàgines personals i enllaços.

 

Associació Margarita Comas

http://www.pangea.org/amcomas/

Web de dones ensenyants que volen promoure una educació no sexista. Entre altres coses, ofereixen agenda d'activitats i un recull creixent de biografies de dones, amb fotografia.

 

Espai de Dones

http://www.pangea.org/dona

Pàgina creada per un grup de dones usuàries de Pangea que, de manera voluntària, ofereixen informació i recursos sobre temes de gènere. Inclou informació sobre materials per treballar la coeducació, informacions d'actualitat sobre trobades, manifests... i una bona relació d'adreces de webs de dones o sobre gènere. Tenen prevista una conferència electrònica.

 

Fundació Maria Aurèlia Capmany

http://www.fmac.org/

Web de l'entitat en què s'explica qui són i els projectes que realitzen. Inclou la biografia de l'escriptora, feminista i política que dóna el nom a la fundació, amb fotografies, bibliografia i textos i comentaris que persones rellevants han escrit sobre ella. És important l'apartat de la Xarxa MAC http://xarxamac.diba.es/ dedicat al treball i les dones, inclou informació sobre com buscar feina, informació empresarial i laboral, legislació, bibliografia, etc. De moment es necessita una clau de pas per accedir-hi.

 

Mujeres en Red

http://nodo50.ix.apc.org/mujeresred/

Pàgina molt interessant per la quantitat i qualitat de la informació que conté amb el text complet. Donen informació de la situació de les dones per països. A l'espai Alerta urgent donen notícia de campanyes de grups de dones i la possibilitat d'afegir-s'hi: contra la violència, solidaritat amb les dones algerianes o afganeses. Inclouen també notícies, agenda, pàgines personals d'integrants de la xarxa i enllaços amb altres webs.

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer

http://www.mtas.es/mujer/default.htm

L'Instituto de la Mujer ofereix informació sobre la institució, convocatòries de concursos, convenis, exposicions centres de documentació de la dona, organismes d'igualtat a les comunitats autònomes, drets de la dona, etc. De moment, encara no hi ha accés al fons documental del seu centre de documentació.

 

Gobierno de Aragón. Instituto Aragonés de la Mujer

http://www.aragob.es/pre/iam/homi2.htm

Informació sobre l'institut i les seves funcions, el pla d'acció positiva, una relació d'associacions de dones residents a la seu de l'IAM , estadístiques per temes sobre la dona a la comunitat, el programa NOW a Aragó, i unes interessants publicacions amb el text complet sobre la dona i l'esport, salut, violència, etc. Inclou la revista Femenino Plural, que també es publica en paper.

 

Andreanet

http://www.jet.es/andreanet/

Una bona pàgina de les dones de Donostia per començar a navegar. Hi trobem informacions de congressos, campanyes i activitats, bibliografia i molts enllaços amb webs de dones d'arreu del món.

 

Amazone

http://www.amazone.be/

Centre belga de congressos i lloc de trobada per fomentar la igualtat entre dones i homes. Acull organitzacions femenines, biblioteca i centre de documentació. A través de la seva web podem accedir al Centre de Documentation Amazone i al Centre d'archives pour l'histoire des femmes. Conté el butlletí Info Amazone i enllaços amb altres web.

 

Annuaire au Féminin

http://www.iway.fr/femmes/

Banc de dades francesa d'associacions femenines, centres de documentació de la dona a França, drets de les dones, fòrums i enllaços.

 

Donne in Rete

http://www.isinet.it/donne/

Web italiana que dóna la possibilitat de col.laborar en alguns dels seus apartats. Hi ha enllaços amb bancs de dades i centres d'estudi, legislació italiana, comentaris a projectes de la Unió Europea, adreces a webs de dones italianes, informació de llibres i revistes i el que en diuen news, que són com un informatiu de notícies de tot el món relacionades amb el món de la dona.

 

IIAV (Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging)

http://www.iiav.nl

Centre d'informació i arxiu del moviment feminista, amb seu a Amsterdam. La web inclou l'accés al catàleg de la biblioteca i als arxius.

 

Lobby Européen des Femmes / European Women's Lobby

http://www.womenlobby.org/

Xarxa d'organitzacions de dones de la Unió Europea. Inclou informació d'activitats i els butlletins agrupats per temes (informacions diverses sobre drets, política, solidaritat etc.). És molt interessant l'anomenat Banque des Talents des Femmes en Europe, en el qual es poden trobar dones expertes en les diferents àrees del coneixement i de les activitats; també és possible incorporar-s'hi.

 

Women's Studies EuroMAP

http://hgins.uia.ac.be/women/

Pàgina belga d'informació sobre estudis i investigacions feministes, sobretot a Europa. Conté la revista electrònica EJWS The European Journal of Women's Studies.

 

FeMina

http://www.femina.com

Directori de webs de dones o per a les dones. Està dividit en grans grups temàtics i també es pot consultar per descriptors.

 

Women Watch

http://www.un.org/womenwatch

Pàgina que les Nacions Unides ha construït a favor de les dones. Hi ha l'enllaç amb cadascun dels programes, comissions, informacions, etc., d'aquest organisme sobre el tema i els drets humans. És imprescindible navegar per totes les seves pàgines. Entre altres, hi trobem: DAW (UN Division for the Advancement of Women) http://www.un.org/womenwatch/daw, UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) http://www.unifem.undp.org, INSTRAW ( International Research and Training Institute for the Advancement of Women) http://www.un.org/instraw, CEDAW (UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw, CSW (UN Comission on the Status of Women) http://www.un.org/womenwatch/daw/csw

 

Women's Human Rights Resources

http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana

Pàgina de la Bora Laskin Law Library de la Universitat de Toronto. Té articles d'organitzacions governamentals i bibliografies. Inclou nombrosos enllaços amb descripcions molt completes.

 

WomensNet (IGC)

http://www.igc.org/womensnet/index.html

Directori en el qual es pot localitzar informació sobre la dona per temes. Avisos sobre accions a favor de les dones. Permet afegir la pàgina pròpia.

 

WWWomen's Online

http://www.wwwomen.com

Un altre directori de webs de dones en el qual es pot buscar per paraules clau o per mitjà d'un índex temàtic.

 

[Al sumari]

 

 

Persones amb disminució

 

Institut Municipal de Persones amb Disminució

http://www.bcn.es/catala/ajment/cimd.htm

Web de l'Institut Municipal de Persones amb Disminució. Dóna accés al projecte d'inserció laboral de la Comunitat Europea ESPOIR HERMES http://www.imfegranada.es/prog-europa/hermes/espoir.htm

 

Fundació Catalana Síndrome de Down

http://www.fcsd.org

Informació de la síndrome de Down per àrees i activitats. Formació i assessorament per als pares, mestres i professionals. Inclou estadístiques, informació de jornades, cursos, publicacions, programes d'actuació, etc.

 

Síndrome de Down

http://downsyndrome.com/

Pàgina de recursos per a persones amb el síndrome de Down. Ofereix recursos educatius, informa sobre congressos i conferències sobre aquest tema, dóna accés a publicacions mèdiques especialitzades en síndrome de down, ofereix enllaços amb altres entitats i grups de persones afectats, etc.

 

Centro Educativo Domus

http://www.mpsnet.com.mx/domus/

Web del Centro Educativo DOMUS, que és una institució formada per un grup de pares i professionals, amb l'objectiu d'oferir serveis especialitzats a persones autistes i amb discapacitat intel.lectual, per a la seva normalització i integració.

 

Cotton Club

http://www.arrakis.es/~cotton

Web sobre discapacitat i integració amb una gran quantitat de recursos per a persones amb disminucions i professionals de diversos camps. Conté la normativa estatal en matèria de discapacitat amb el text gairebé complet. LListat d'associacions per províncies. Guia d'hotels espanyols accessibles. Accés a altres webs d'interès.

 

Discapacidad en España

http://www.eunet.es/InterStand/discapacidad/

Informació sobre discapacitats a Espanya amb molts aspectes representats: accesibilitat, associacions, organitzacions, ajudes tècniques, beques, congressos, esports, empreses, estudis relacionats, fundacions, legislació, llistes de distribució, projectes, transports, etc.

 

O.N.C.E.

http://www.once.es

Web de l'Organització Nacional de Cecs. Conté activitats i recursos per a invidents, serveis de l'organització, projectes, etc.

 

Access-Abble Travel Sources

http://www.access-able.com/

Interessant lloc a la xarxa per poder obtenir informació sobre adaptació i accessibilitat a escala internacional. Organitzat per diferents categories: transports, indrets, atraccions, museus, guies de viatge.

 

Imagina-Sites

http://www.imagina.org/enlaces/link_dis.htm

Impressionant directori sobre discapacitat que inclou una gran quantitat d'associacions i institucions d'arreu del món.

 

Sords

http://deafworldweb.org/dww/

Recursos per a sords, classificats per països d'àmbit mundial.

 

[Al sumari]

 

 

Voluntariat i món associatiu

 

Són informacions d'organismes públics i entitats que treballen al voltant del voluntariat i la defensa dels drets humans.

 

Agència Municipal de Serveis per a les Associacions

http://www.bcn.es/tjussana

Web que facilita eines de treball i recursos perquè les associacions i entitats de Barcelona millorin el seu procés de qualitat continuada, afavorint la participació dels ciutadans. Propostes públiques per a la millora continuada de les associacions, a través de la formació, l'assessorament i el suport. Inclou la publicació Dossier Barcelona Associacions, monogràfic temàtic amb el text complet. Hi ha enllaços amb altres webs d'interès relacionades amb comunicació, cultura, economia social, educació, esport, internacional, lleure, medi ambient, salut, societat activa i suport social.

 

Districte 11 - Sarajevo

http://www.bcn.es/d11-sarajevo

Informació de les activitats que realitza l'Ajuntament de Barcelona i l'Ambaixada de la Democràcia Local Barcelona-Sarajevo a Bòsnia. Accés a webs de Bòsnia i Hercegovina, i a entitats i ONG que col.laboren en l'ajut humanitari i la reconstrucció de Bòsnia

 

Fòrum Universal de les Cultures

http://www.bcn.es/bcn2004

Descriu, impulsa i defineix les activitats que es desenvoluparan a Barcelona durant 150 dies de festa per la convivència, la cooperació i la interculturalitat. Promou les cultures per la pau.

 

Voluntaris per Barcelona

http://www.bcn.es/volxbcn

Web de la Regidoria-Ponència de Participació Cívica de l'Ajuntament de Barcelona que impulsa el voluntariat a la ciutat. Dóna informació de totes les possibilitats de participació.

 

Barcelona Xarxa Ciutadana

http://www.bcnet.upc.es

Projecte experimental anomenat Barcelona Xarxa Ciutadana, que forma part d'un projecte europeu. Promou l'ús de la telemàtica amb finalitats socials. Xarxa creada per facilitar la participació activa a internet, oferint aquells recursos de les telecomunicacions que permetin un benefici social. Accés a altres xarxes ciutadanes del món. Accés a Nou Barris Solidari http://www.bcnet.upc.es/9bnet.

 

Servei Català de Voluntariat

http://www.voluntariat.org

L'Institut Català del Voluntariat (INCAVOL), a través de la web del Servei Català de Voluntariat, vol millorar la prestació de serveis a les entitats i facilitar l'apropament entre aquestes i els voluntaris. Informació de com fer-se voluntari i totes les activitats possibles per desenvolupar.

 

Casal Lambda. Centre associatiu de gais i lesbianes

http://www.pangea.org/org/lambda/

Web en què podem trobar convocatòries de concursos, cinema i teatre, serveis i els diferents grups (dones, gent gran...).

 

Ciemen

http://www.partal.com/ciemen/index.html

Web del Centre Internacional Escarré per a les minories ètniques i les nacions. Es tracta d'una associació cultural, no governamental i sense ànim de lucre que lluita pel reconeixement dels drets d'aquestes minories. Membre actiu de la Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans. Actua i defensa la solidaritat entre els pobles.

 

Cruz Roja Española

http://www.cruzroja.es

Ofereix serveis, activitats, cursos i i informació de les delegacions a Espanya. Accions que desenvolupa per a la població en general o per països. Informació de com fer-se soci. Inclou la seva revista en edició electrònica.

 

Pangea

http://www.pangea.org

Pangea, entitat sense ànim de lucre sobre comunicació per la cooperació. Informació i recursos d'organitzacions i associacions relacionades. Bases de dades d'ONG i grups alternatius de l'Estat espanyol. Accés a conferències electròniques. Campanyes i activitats, projectes, congressos, etc.

 

Amnistia Internacional

http://www.amnesty.org

Organització d'àmbit mundial en defensa els drets humans. Informació de l'organització, campanyes, accions, congressos, seminaris, educació en drets humans, etc. Amnistia Internacional. Secció espanyola http://www.combios.es/amnistia Amnistia internacional. Catalunya http://www.pangea.org/ai-cat/index.html.

 

Ansernet

http://ansernet.rcls.org/libland/llout.htm

Voluntariat social , discapacitats, gent gran. Serveis per a persones discapacitades. Accés a directoris, associacions i organitzacions, bases de dades bibliogràfiques, catàlegs de biblioteques, etc., especialitzats en temes dirigits a persones amb discapacitats tan físiques com psíquiques, voluntariat social i recursos per a la gent gran.

 

ICG (Institute for Global Communications)

http://www.igc.org

Directori que inclou cinc grans apartats: PeaceNet amb informació relativa a la pau, la justícia social i econòmica, drets humans i lluita contra el racisme; EcoNet sobre ecologia; ConflictNet que promou la resolució dels conflictes nacionals i internacionals; LaborNet i WomensNet.

 

Intermón

http://www.intermon.org

Web de la fundació que treballa des de 1956 per combatre la pobresa d'una gran quantitat de poblacions, afavorint el seu desenvolupament, creant mitjans de supervivència i cooperant amb més de 30 països. Fomenta el comerç just.

 

Naciones Unidas. Alto Comisionado para los Derechos Humanos

http://www.unhchr.ch/spanish/hchr_un_sp.htm

Una bona web sobre els drets humans. Inclou informació sobre la institució, programes, tractats, calendari de reunions, efemèrides, etc. i accés per temes als documents sobre els drets humans i estats que els han ratificat, amb el text complet.

 

O.N.G.

http://www.servicom.es/ong/

Bon directori d'organitzacions no governamentals, ordenat alfabèticament i de fàcil accés.

 

O.N.G .

http://www.oneworld.org/

Directori d'organitzacions no governamentals a escala mundial, ordenat alfabèticament

 

O.N.G .

http://www.ole.es/Paginas/Ciencias_Sociales/O.N.G./

Interessant classificació, ordenada alfabèticament, d'organitzacions no governamentals, de països de parla hispana majoritàriament.

 

[Al sumari]

 

 

Revistes electròniques

 

Oferim a continuació una mostra, per ordre alfabètic, de publicacions periòdiques que es troben a la xarxa. En algun cas també es publiquen en suport paper.

 

Advancing Women in Leadership

http://advancingwomen.com/awl.html

ISSN 1093-7099

Publicació periòdica per a dones, de caire educatiu i social.

 

Andaina

http://www.geocities.com/Wellesley/8012/andaina.htm

Revista gallega de tendència feminista.

 

Cimac

http://www.cimac.org/news.htm

Butlletí de l'associació mexicana CIMAC que vol apropar als mitjans de comunicació les qüestions relacionades amb el gènere. No sols comenten notícies de Mèxic sinó de tot el món, tot i que preferentment d'Amèrica Llatina.

 

EJWS (The European Journal of Women's Studies)

http://hgins.uia.ac.be/women/ejws.html

Revista sobre la dona europea que es defineix com a multidisciplinar, acadèmica i feminista. Cal subscriure-s'hi.

 

EDUTEC: Revista Electrònica de Tecnologia Educativa

http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html

Publicació trimestral sobre tecnologia educativa, pretén l'intercanvi d'experiències relacionada amb el disseny, producció i explotació, i avaluació de nous mitjans per a l'educació. Disponibles a la xarxa tots els números.

 

EuroInfo Women Letter http://www.eurplace.org/orga/eudif/euroinfo.html i Eudif Magazine http://www.eurplace.org/orga/eudif/magazine.html

Versió on-line de dues revistes d'EUDIF (Women's European Network of Documentation of Information), la primera és un butlletí de notícies i la segona una revista d'informació.

 

Europa de les Nacions

http://www.partal.com/ciemen/europa

Revista electrònica del Centre Internacional Escarré per a les minories ètniques i nacionals. Difon les seves activitats.

 

La Factoría

http://www.aquibaix.com/factoria/factoria.htm

Revista a text complet. És un instrument de diàleg entre els qui creuen en la política com a creació i debat de les idees. Combina el debat general amb les experiències concretes del Baix Llobregat i l'Hospitalet

 

Femenino Plural

http://www.aragob.es/pre/iam/publicac/

Versió digital de la revista del mateix nom editada per l'Intituto Aragonés de la Mujer. Només s'hi pot accedir per mitjà de la web de l'IAM, a l'apartat de publicacions. A més dels articles, al Tablón dóna informació de concursos, premis, actes, informació de llibres, etc.

 

Fempress

http://www.fempress.cl

Pàgina de Xile. Xarxa llatinoamericana sobre la igualtat entre dones i homes. Fan la revista d'aquest nom, que també s'edita en paper, i un programa de ràdio. Inclou una base de dades dels articles de la revista. En castellà.

 

Info@Perla

http://www.venis.it/medea/infoperla/

Revista feminista italiana que va començar l'any 1996. A la informació diuen que Infoperla és la filla telemàtica de la revista MADREperla.

 

Journal of World Antropology

http://wings.buffalo.edu/academic/department/anthropology/jwa

ISSN: 1075-2579

Publicada per la University of New York-Buffalo. Apareixen 11 números l'any, disponible amb el text complet des de 1994. Articles relacionats amb la investigació educativa, resums sobre monografies i material no-llibre del món acadèmic i educatiu (sociologia, antropologia, educació, etc.).

 

Més enllà

http://www.pangea.org/revista

Revista electrònica de Pangea, de plataforma i debat sobre els temes que mobilitzen les ONG i els grups alternatius d'arreu del país.

 

Il Paese delle Donne

http://www.womenews.net

Revista italiana general sobre i per a dones. S'hi pot col.laborar amb petites notícies.

 

Revista de la Cruz Roja Española

http://www.cruzroja.es/rev1297.htm

Revista de la Creu Roja espanyola, es pot consular tota la col.lecció, amb el text complet.

 

Revista Internacional de Sociologia

http://www.csic.es/iesa/revista.htm

Revista de l'Instituto de Estudios Sociales Avanzados, amb el text complet, des dels seus inicis; núm. 1 (1992). Actualment arriba al núm. 17 (1997).

 

Sociological Research Online

http://www.socresonline.org.uk/socresonline

ISSN: 1360-7804

Revista electrònica anglesa, publicada per The Universities of Surrey and Stirling, Sage Publications Ltd. i la British Sociological Association. Apareix cada tres mesos. Matèries que inclou: sociologia, antropologia, educació, etc.

 

Scirocco: revista transnazionale del Mediterraneo

http://www.nti.it/scirocco/

Revista italiana en llengua italiana i francesa. Es defineix com una eina d'informació al servei dels drets de les dones.

 

Un Pam de net

http://www.regio7.com/pamindex.htm

Publicació electrònica especialitzada en qüestions educatives, impulsada per un grup d'ensenyants interessats en l'explotació de la telemàtica, i especialment internet, amb finalitats educatives.

 

[Al sumari]

 

Llistes de distribució

 

Anomenades també llistes de correu, són un dels serveis que utilitzen el correu electrònic per intercanviar informació amb tots els usuaris que hi estan apuntats. Cal tenir una adreça e-mail i subscriure's a la llista o llistes que ens interessen, segons el tema. De manera periòdica rebrem a la nostra bústia electrònica la informació que la llista distribueix i també podrem enviar el que nosaltres vulguem dir a l'adreça específica d'aquesta llista, que ho farà arribar a la resta de subscriptors.

Els servidors de les llistes ofereixen ajuda per a la correcta utilització del servei: com apuntar-se, desapuntar-se, rebre les llistes disponibles per correu electrònic, com fer la recerca, etc.

Sovint aquests servidors ofereixen també informació sobre news, similars a les llistes però en les quals no es rep la informació a la bústia sinó que cal connectar-se al servidor per accedir-hi; també és possible mantenir converses a temps real amb els xats, que cada vegada proliferen més a la xarxa.

 

RedIris

http://www.rediris.es/list

Servei de la Red Iris on es pot accedir a la relació de llistes disponibles per temes o bé es pot utilitzar el buscador. Hi ha un bon manual sobre la utilització de les llistes.

 

Liszt

http://www.liszt.com

Directori on es poden trobar les llistes per temes o per mitjà d'un buscador, la recerca es pot aplicar no sols a les llistes sinó a d'altres recursos a internet.

 

L-Soft International

http://www.lsoft.com

Directori on trobem les llistes en forma alfabètica, per països o segons la quantitat de subscriptors. Informació de listserv tant en forma alfabètica com per llocs.

 

Neosoft

Un altre directori on podem trobar les llistes de forma alfabètica de nom o per matèries http://neosoft.com/internet/paml/indexes.html o es pot fer la recerca per paraules clau http://www.neosoft.com/cgi-bin/paml_search. Dóna una bona explicació de cada llista, e-mail de contacte, web i instruccions per subscriure-s'hi.

 

The List of Lists

http://catalog.com/vivian/

Pàgina de Vivian Neou on es poden trobar una relació de proveïdors d'aquest servei i també informació molt completa sobre llistes. Es poden trobar fent recerca per matèries http://catalog.com/vivian/interest-group-search.html. També permet afegir-n'hi.

 

Tile.Net

http://tile.net/lists

Directori de llistes en el qual es pot buscar per nom, matèria, organització, lloc del host o descripció. A la seva pàgina principal http://tile.net/ també podem trobar altres serveis d'internet com news, ftp, etc.

 

[Al sumari]

 

 

 

Ajuntament virtual

http://www.bcn.es

 

Agència Municipal de Serveis per a les Associacions-Torre Jussana http://www.bcn.es/tjussana/welcome.htm

 

Arxiu Municipal de Barcelona http://www.bcn.es/amb/welcome.htm

 

Barcelona Activa http://www.bcn.es/bcnactiva

 

Barcelona Regional http://www.bcn.es/BR

 

Barcelona Tallers Oberts97 http://www.bcn.es/tallers_oberts

 

Biblioteca General http://www.bcn.es/bibliotecageneral

 

C.I. Barcelona Ciutat Educadora http://www.bcn.es/aic/catala/ceduc.htm

 

Centre d'informació i assessorament per a joves (CIAJ) http://www.bcn.es/ciaj/

 

Districte 11-Sarajevo http://www.bcn.es/d11-sarajevo

 

EuroArchives http://www.bcn.es/EuroArchives

 

Fòrum Universal de les Cultures http://www.bcn.es/bcn2004

 

Infopime http://www.bcn.es/infopime

 

Institut de Cultura de Barcelona

Barcelona Plató http://www.bcn.es/icub/filmoffice

 

Pla Estratègic del Sector Cultural de Barcelona http://www.bcn.es/icub/accentcultura

 

Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) http://www.bcn.es/IMEB/welcome.htm

 

Institut Municipal d'Informàtica http://www.bcn.es/imi

 

Institut Municipal de Persones amb Disminució http://www.bcn.es/catala/ajment/cimd.htm

 

Institut Municipal de la Salut http://www.imsb.bcn.es

 

Majors Cities of Europe Users Group http://www.bcn.es/mce

 

Piscines Picornell http://www.bcn.es/picornell

 

Pla Integral dels Serveis Socials http://www.bcn.es/plaintegral

 

II Pla Estratègic Barcelona 2000 http://www.bcn.es/plaest

 

Voluntaris per Barcelona http://www.bcn.es/volxbcn

 

Web dels infants http://www.bcn.es/infancia

 

 [Al sumari]

 

 

 OPAC

 

Catàleg col.lectiu de les universitats de Catalunya http://www.cbuc.es/ccuc

 

Catàleg de la Biblioteca Nacional de Catalunya http://www.gencat.es/bc

 

Catàleg de la Biblioteca Nacional de España http://www.bne.es/cat.htm

 

Catàleg de la British Library http://opac97.bl.uk

 

Catàleg de la Library of Congress http://lcweb.loc.gov

Buscadors generals

 

Internacionals

 

Altavista http://www.altavista.com

 

Yahoo http://www.yahoo.com

 

Nacionals

 

Olé http://www.ole.es

 

Ozú http://www.ozu.es

 

Universitat Jaume I. Dónde http://donde.uji.es

 

Universitat de València http://www.uv.es/cde

 

 [Al sumari]

 

Bibliografia:

 

Caulfield Felt, Elisabeth. "The beginner's guide to internet resources in sociology" in: Behavioral Social Sciences Librarian , vol.14 (1) (1995)

 

Merlo Vega, José Antonio; Sorli Rojo, Angela. Biblioteconomia y documentación en internet. Madrid: CINDOC (CSIC), 1997

 

Peña, Rosario. La educación en internet: guia para su aplicación práctica en la enseñanza. Barcelona: Inforbook's, 1997

 

Netfirst.OCLC(FirstSearch) <http://bart.prod.oclc:3053/html/fs_pswd.htm> [Consulta:20 feb.1998]

 

 

Última revisió: 22 de juny de 1998.

 

Per a qualsevol suggeriment o comentari podeu adreçar-vos a: Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona bibliog@bcn.mail.es

 

[Al sumari]


Barcelona | Barça | Buscadors/Portals/Directoris | Cine | Cultura/Llibres/Museus/Ciència/Teatre | Diaris/Revistes | Educació/Ensenyament/Universitats | Esports | Internet/Noves-Tecnologies | Jocs/Entreteniment/Oci/Còmic | Música/MP3 | Organitzacions No Governamentals/ONG | Shareware/Freeware/Gratis | Software/Hardware/Varis-Informàtica | Televisió/Ràdio | Varis: Dona - Institucions/Organismes/Entitats - Treball - Empreses/Caixes/Bancs - El-Temps - Cotxes/Motor - Col·legis-Professionals - Castellers - Col·leccionisme - Varis | Viatges/Turisme/Gastronomia |

Tornar a Kontrol Web - Pàgina Principal